Cicero Delayed Publishing a Book of Poetry Because the Acknowledgements Would Be Too Long

Cicero, Letters to Friends  30 Lentulus Spinther 1.9. 29

“I have also composed a three book poem On My Times which I ought to have sent you previously if I thought it right to publish it. For these books are truly an eternal testament of your efforts for me and my duty to you. But I was reluctant not because of those who might judge themselves wounded by it—I have done this rarely and gently—but because of those who had helped me, if I had named them at all I would have gone on for ever.

But you will still see these books if I can find anyone I can rightly trust to bring them to you. I will entrust this for your preservation. I pass to you for judgment this part of my life and my practice, however much I am able to accomplish in literature, in research and in our old pleasures, I send to you who have always loved these things.”

scripsi etiam versibus tris libros De temporibus meis, quos iam pridem ad te misissem si esse edendos putassem; sunt enim testes et erunt sempiterni meritorum erga me tuorum meaeque pietatis. sed quia verebar, non eos qui se laesos arbitrarentur (etenim id feci parce et molliter), sed eos quos erat infinitum bene de <me> meritos omnis nominare ∗ ∗ ∗quos tamen ipsos libros, si quem cui recte committam invenero, curabo ad te perferendos. atque istam quidem partem vitae consuetudinisque nostrae totam ad te defero; quantum litteris, quantum studiis, veteribus nostris delectationibus, consequi poterimus, id omne <ad> arbitrium tuum, qui haec semper amasti, libentissime conferemus.

 

Harley MS 4329, f 130r. 

A Fact at the Center of a Case

Cicero, Pro Milone 53

“Let us now examine the thing at the center of this, that very place of the ambush where they came together and for which party had an advantage. Is it still possible to have any doubt about this or to think about it any longer?  Was it in front of Clodius’ home—a home where a thousand people could easily be housed because of those insanely large basements—was it there where Milo decided that he would choose this enemy on his higher ground when he was in a weaker position and for this very reason selected it as the best place for a fight?

The fact itself, sirs, is always pretty strong. If you were not listening to these matters but instead were viewing a picture it should still be clear which one of them was the aggressor…”

Videamus nunc id, quod caput est, locus ad insidias ille ipse, ubi congressi sunt, utri tandem fuerit aptior. Id vero, iudices, etiam dubitandum et diutius cogitandum est? Ante fundum Clodii, quo in fundo propter insanas illas substructiones facile hominum mille versabantur valentium, edito adversarii atque excelso loco superiorem se fore putarat Milo, et ob eam rem eum locum ad pugnam potissimum elegerat? An in eo loco est potius exspectatus ab eo, qui ipsius loci spe facere impetum cogitarat? Res loquitur ipsa, iudices, quae semper valet plurimum. Si haec non gesta audiretis, sed picta videretis, tamen appareret uter esset insidiator,

Image result for roman house lego
A Lego Roman Villa on Pinterest

It’s Not Fate, It’s My Fault

Cicero, Letter to Terentia 14.1

“Many letters—every letter—come to me with news about your incredible character and bravery, that you are overhwelmed by neither mental nor physical exertions. I am filled with sorrow to think that you, my noble, faithful, honest, kind wife would experience so much grief because of me. Or that our Tulliola would also take as much grief from her father as he ever gave her pleasure! When it comes to Marcus, our son, what can I say? From the moment he first began to understand the world, he has experienced the most bitter griefs and pains.

If, as you write, I could believe that this all happened because of fate, I could endure it more easily. But everything is my fault. I used to believe that I was loved by people who envied me and I did not follow people who were reaching out to help me. The fact is that if I had listened to my own mind instead of heeding our friends’ chatter—both the fools and the criminals—we might have ended up really happy.

But now, since our friends command us to hope, I will try not to let my health add to your burdens. I do understand how momentous this matter is, how much easier it would have been to remain at home than come back. But, still, if we have all the tribunes with us, if Lentulus is as eager as he appears, and if we still have Caesar and Pompey, we should not lose hope.”

Et litteris multorum et sermone omnium perfertur ad me incredibilem tuam virtutem et fortitudinem esse teque nec animi neque corporis laboribus defatigari. me miserum! te ista virtute, fide, probitate, humanitate in tantas aerumnas propter me incidisse, Tulliolamque nostram, ex quo patre tantas voluptates capiebat, ex eo tantos percipere luctus! nam quid ego de Cicerone dicam? qui cum primum sapere coepit, acerbissimos dolores miseriasque percepit. quae si, tu ut scribis, fato facta putarem, ferrem paulo facilius; sed omnia sunt mea culpa commissa, qui ab iis me amari putabam qui invidebant, eos non sequebar qui petebant. quod si nostris consiliis usi essemus neque apud nos tantum valuisset sermo aut stultorum amicorum aut improborum, beatissimi viveremus. nunc, quoniam sperare nos amici iubent, dabo operam ne mea valetudo tuo labori desit. res quanta sit intellego quantoque fuerit facilius manere domi quam redire. sed tamen, si omnis tribunos pl. habemus, si Lentulum tam studiosum quam videtur, si vero etiam Pompeium et Caesarem, non est desperandum.

Studiolo di Federico da Montefeltro

You Missed My Lecture? No Big Deal.

Cicero, Letter 192 (7.33) to Volumnius Eutrapelus

“The fact that you didn’t hear my speeches is no great loss for you. When it comes to your envy of Hirtius, well, if you did not care for him, there would be no reason for envy, unless of course you were jealous of his own eloquence rather than the fact that he got to witness mine.

On my part, my sweetest friend, I am nothing. Or, I am so dissatisfied with my speeches since I lost my old competitors as you are applauding—if I ever publish anything worthy of my reputation, I groan at this line, “these weapons strike on a feather bound body, not an armored one, and my fame has been exposed for what it is” as Philoctetes complains in Accius”

Quod declamationibus nostris cares, damni nihil facis. quod Hirtio invideres nisi eum amares, non erat causa invidendi, nisi forte ipsius eloquentiae magis quam quod me audiret invideres. nos enim plane, mi suavissime Volumni, aut nihil sumus aut nobis quidem ipsis displicemus gregalibus illis quibus te plaudente vigebamus amissis, ut etiam, si quando aliquid dignum nostro nomine emisimus, ingemiscamus quod haec ‘pinnigero, non armigero in corpore tela exerceantur,’ ut ait Philoctetes apud Accium, ‘abiecta gloria.’

Image result for medieval manuscript lecturer
K067546 Royal 17 E. iii f. 93v

Cicero Delayed Publishing a Book of Poetry Because the Acknowledgements Would Be Too Long

Cicero, Letters to Friends  30 Lentulus Spinther 1.9. 29

“I have also composed a three book poem On My Times which I ought to have sent you previously if I thought it right to publish it. For these books are truly an eternal testament of your efforts for me and my duty to you. But I was reluctant not because of those who might judge themselves wounded by it—I have done this rarely and gently—but because of those who had helped me, if I had named them at all I would have gone on for ever.

But you will still see these books if I can find anyone I can rightly trust to bring them to you. I will entrust this for your preservation. I pass to you for judgment this part of my life and my practice, however much I am able to accomplish in literature, in research and in our old pleasures, I send to you who have always loved these things.”

scripsi etiam versibus tris libros De temporibus meis, quos iam pridem ad te misissem si esse edendos putassem; sunt enim testes et erunt sempiterni meritorum erga me tuorum meaeque pietatis. sed quia verebar, non eos qui se laesos arbitrarentur (etenim id feci parce et molliter), sed eos quos erat infinitum bene de <me> meritos omnis nominare ∗ ∗ ∗quos tamen ipsos libros, si quem cui recte committam invenero, curabo ad te perferendos. atque istam quidem partem vitae consuetudinisque nostrae totam ad te defero; quantum litteris, quantum studiis, veteribus nostris delectationibus, consequi poterimus, id omne <ad> arbitrium tuum, qui haec semper amasti, libentissime conferemus.

Harley MS 4329, f 130r. 

Elections or Street Violence

Cicero, Letters to Atticus 4.3 [22 November 57]

“The candidate Marcellus has been snoring so loudly that his neighbor—me—can hear him. I have learned that Clodius’ yard is almost completely empty, only a few nobodies with a lamp. They all claim that this has come about thanks to my plan, ignorant of how much is in the spirit of that Milo, and how great his judgment is too.

I won’t talk about certain recent miracles, but this is the essence of it. I don’t think the elections will happen, Clodius will be a defendant, unless he is killed beforehand and I think it is in Milo’s hands. If he thrusts himself into that mob, I suspect that he will be killed by Milo himself. He is not at all in doubt about it and looks forward to it. He does not fear what I faced—he’s never going to listen to jealous and deceptive advice or trust his life to a lazy nobility.”

Marcellus candidatus ita stertebat ut ego vicinus audirem. Clodi vestibulum vacuum sane mihi nuntiabatur: pauci pannosi sine lanterna. <m>eo consilio omnia illi fieri querebantur, ignari quantum in illo hero<e> esset animi, quantum etiam consili. miranda virtus est. nova quaedam divina mitto, sed haec summa est: comitia fore non arbitror, reum Publium, nisi ante occisus erit, fore a Milone puto; si se in turba ei iam obtulerit, occisum iri ab ipso Milone video. non dubitat facere, prae se fert; casum illum nostrum non extimescit. numquam enim cuiusquam invidi et perfidi consilio est us<ur>us nec inerti nobili<tati> crediturus.

Cicero denouncing Cataline (from The Comic History of Rome, c. 1850)

If Our Republic Falls Apart

Cicero, Letters to Friends 6.2 To A. Torquatus, April 45

“Truly our republic will either be oppressed by constant fighting, will flourish again if weapons or put down, or face complete ruin. If we turn to fighting, you don’t need to worry about which side forgives you or which you help. If we put weapons down in a treaty, give them up in exhaustion, or have them taken away in victory, the the state will breathe anew and you will be allowed to enjoy your status and your luck. But if everything falls apart—that every outcome which the most prudent man, Marcus Antonius was already fearing when he gazed at the great, impending destruction—then one solace will remain for you, even if it is sad however necessary for someone like you: that what happens to an individual will need be mourned no less than what has transpired for the state.

The detail contained in these few words—and there would have been more best not written in a letter—you will understand something you probably already do without any update from me that you have something to hope for and nothing to be afraid of in this or any other state. If all goes to hell, then you must bear what chance brings since you would not wish to survive the end of the republic, even if it is possible, especially since you are free of guilt. That’s enough of these things.”

est enim aut armis urgeri rem publicam sempiternis aut iis positis recreari aliquando aut funditus interire. si arma valebunt, nec eos a quibus reciperis vereri debes nec eos quos adiuvisti; si armis aut condicione positis aut defatigatione abiectis aut victoria detractis civitas respiraverit, et dignitate tua frui tibi et fortunis licebit; sin omnino interierint omnia fueritque is exitus quem vir prudentissimus, M. Antonius, iam tum timebat cum tantum instare malorum suspicabatur, misera est illa quidem consolatio, tali praesertim civi et viro, sed tamen necessaria, nihil esse praecipue cuiquam dolendum in eo quod accidat universis.

Quae vis insit in his paucis verbis (plura enim committenda epistulae non erant) si attendes, quod facis profecto etiam sine meis litteris, intelleges te aliquid habere quod speres, nihil quod aut hoc aut aliquo rei publicae statu timeas; omnia si interierint, cum superstitem te esse rei publicae ne si liceat quidem velis, ferendam esse fortunam, praesertim quae absit a culpa. sed haec hactenus.

File:Cicerone - panoramio.jpg
Cicero

Modesty and Shame are For The Weak

Sallust, Letter to Caesar 1

“Enough has been said about the war. When it comes to peace, since you and all your people are still working on this, I beg you first to think about what kind of thing you are considering. Thus, once you have separated the good from the bad, you can take an open road to the truth. I am of the following opinion: since everything which is born dies, citizens will wage war against their fellow citizens since the fate of Rome’s ruin has come in this storm. In their tired and wounded state, the people will be easy prey for a king or a foreign nation. There is no other way that the whole world or all the races united together could challenge or defeat this empire.

Therefore, you must establish the advantages of harmony and cast aside the horrors of strife. This can happen if you remove the freedom of excessive expenditure and seizures, not by holding people to ancient standards which have long been a joke thanks to our corrupted habits, but if you make each person’s current assets the boundary for his expenditures. It is currently the habit for young men to think it extremely fine to spend someone else’s money and to deny nothing to their own desire and other people’s requests, and, moreover, to believe that this behavior is virtuous and noble even as they think that modesty and shame are for the weak”

De bello satis dictum. De pace firmanda quoniam tuque et omnes tui agitatis, primum id quaeso, considera quale sit de quo consultas; ita bonis malisque dimotis patenti via ad verum perges. Ego sic existimo: quoniam orta omnia intereunt, qua tempestate urbi Romanae fatum excidii adventarit, civis cum civibus manus conserturos, ita defessos et exsanguis regi aut nationi praedae futuros. Aliter non orbis terrarum neque cunctae gentes conglobatae movere aut contundere queunt hoc imperium. Firmanda igitur sunt vel concordiae bona et discordiae mala expellenda. Id ita eveniet, si sumptuum et rapinarum licentiam dempseris, non ad vetera instituta revocans, quae iam pridem corruptis moribus ludibrio sunt, sed si suam quoique rem familiarem finem sumptuum statueris; quoniam is incessit mos, ut homines adulescentuli sua atque aliena consumere, nihil libidinei atque aliis rogantibus denegare pulcherrimum putent, eam virtutem et magnitudinem animi, pudorem atque modestiam pro socordia aestiment.

Modern Statue of Sallust

It’s Not Fate, It’s My Fault

Cicero, Letter to Terentia 14.1

“Many letters—every letter—come to me with news about your incredible character and bravery, that you are overhwelmed by neither mental nor physical exertions. I am filled with sorrow to think that you, my noble, faithful, honest, kind wife would experience so much grief because of me. Or that our Tulliola would also take as much grief from her father as he ever gave her pleasure! When it comes to Marcus, our son, what can I say? From the moment he first began to understand the world, he has experienced the most bitter griefs and pains.

If, as you write, I could believe that this all happened because of fate, I could endure it more easily. But everything is my fault. I used to believe that I was loved by people who envied me and I did not follow people who were reaching out to help me. The fact is that if I had listened to my own mind instead of heeding our friends’ chatter—both the fools and the criminals—we might have ended up really happy.

But now, since our friends command us to hope, I will try not to let my health add to your burdens. I do understand how momentous this matter is, how much easier it would have been to remain at home than come back. But, still, if we have all the tribunes with us, if Lentulus is as eager as he appears, and if we still have Caesar and Pompey, we should not lose hope.”

Et litteris multorum et sermone omnium perfertur ad me incredibilem tuam virtutem et fortitudinem esse teque nec animi neque corporis laboribus defatigari. me miserum! te ista virtute, fide, probitate, humanitate in tantas aerumnas propter me incidisse, Tulliolamque nostram, ex quo patre tantas voluptates capiebat, ex eo tantos percipere luctus! nam quid ego de Cicerone dicam? qui cum primum sapere coepit, acerbissimos dolores miseriasque percepit. quae si, tu ut scribis, fato facta putarem, ferrem paulo facilius; sed omnia sunt mea culpa commissa, qui ab iis me amari putabam qui invidebant, eos non sequebar qui petebant. quod si nostris consiliis usi essemus neque apud nos tantum valuisset sermo aut stultorum amicorum aut improborum, beatissimi viveremus. nunc, quoniam sperare nos amici iubent, dabo operam ne mea valetudo tuo labori desit. res quanta sit intellego quantoque fuerit facilius manere domi quam redire. sed tamen, si omnis tribunos pl. habemus, si Lentulum tam studiosum quam videtur, si vero etiam Pompeium et Caesarem, non est desperandum.

Studiolo di Federico da Montefeltro

A Fact at the Center of a Case

Cicero, Pro Milone 53

“Let us now examine the thing at the center of this, that very place of the ambush where they came together and for which party had an advantage. Is it still possible to have any doubt about this or to think about it any longer?  Was it in front of Clodius’ home—a home where a thousand people could easily be housed because of those insanely large basements—was it there where Milo decided that he would choose this enemy on his higher ground when he was in a weaker position and for this very reason selected it as the best place for a fight?

The fact itself, sirs, is always pretty strong. If you were not listening to these matters but instead were viewing a picture it should still be clear which one of them was the aggressor…”

Videamus nunc id, quod caput est, locus ad insidias ille ipse, ubi congressi sunt, utri tandem fuerit aptior. Id vero, iudices, etiam dubitandum et diutius cogitandum est? Ante fundum Clodii, quo in fundo propter insanas illas substructiones facile hominum mille versabantur valentium, edito adversarii atque excelso loco superiorem se fore putarat Milo, et ob eam rem eum locum ad pugnam potissimum elegerat? An in eo loco est potius exspectatus ab eo, qui ipsius loci spe facere impetum cogitarat? Res loquitur ipsa, iudices, quae semper valet plurimum. Si haec non gesta audiretis, sed picta videretis, tamen appareret uter esset insidiator,

Image result for roman house lego
A Lego Roman Villa on Pinterest