On Kindness, Some Roman Words

Seneca, De Beata Vita 3

“Nature commands me to bring help to all people. What difference is it whether they are slaves, born free or freed, whether laws made then free or friends did? Wherever there is a human being, there is a place for kindness.”

Hominibus prodesse natura me iubet. Servi liberine sint hi, ingenui an libertini, iustae libertatis an inter amicos datae, quid refert? Ubicumque homo est, ibi benefici locus est.

Cicero, Laws 1.18

“Where shall we find a kind man if no one acts kindly for anyone else? Where is the grateful man, if those who return a good turn are not actually thankful to those whom they thank? Where is that sacred thing friendship if the friend himself is not loved with the whole heart for his own sake, as the saying going? Why then should a friend be abandoned an rejected when there is no longer an expectation from benefits and profits? What could be more monstrous than this?”

Ubi enim beneficus, si nemo alterius causa benigne facit? ubi gratus, si non eum ipsi cernunt grati, cui referunt gratiam? ubi illa sancta amicitia, si non ipse amicus per se amatur toto pectore, ut dicitur? qui etiam deserendus et abiciendus est desperatis emolumentis et fructibus; quo quid potest dici immanius?

Dicta Catonis 15

“Remember to tell the tale of another’s kindness many times
But whatever kind deed you do for others, keep quiet.”

Officium alterius multis narrare memento;
at quaecumque aliis benefeceris ipse, sileto.

Image result for ancient roman friendship wall painting

Some Roman Morals for a Season of Gifts

Cicero, De Officiis 3.118

“For goodness, generosity and kindness cannot exist any more than friendship if they are not pursued for themselves but are nurtured for the sake of pleasure or advantage.”

Neque enim bonitas nec liberalitas nec comitas esse potest, non plus quam amicitia, si haec non per se expetantur, sed ad voluptatem utilitatemve referantur.

Publilius Syrus, 78

“Generosity even devises an excuse for giving”

Benignus etiam causam dandi cogitat.

Seneca, De Beneficiis 4

“All generosity hurries—it is characteristic of one who does something willingly to do it quickly. If someone comes to help slowly or drags it out day by day, he does not do it sincerely. And he has thus lost the two most important things: time and a sign of his willing friendship. To be slowly willing is a sign of being unwilling.”

Omnis benignitas properat, et proprium est libenter facientis cito facere; qui tarde et diem de die extrahens profuit, non ex animo fecit. Ita duas res maximas perdidit, et tempus et argumentum amicae voluntatis; tarde velle nolentis est.

 

Image result for Ancient Roman friendship frieze
Aeneas Panel from the Ara Pacis

A Banquet of Learning; A Dinner No-Show

One note to think about what you might serve at dinner in addition to food; another to inspire you for those last minute cancellations…

Cicero Topica V

“But because I have welcomed someone eager for a feast of learning, I shall prepare it so well that there will be some leftovers rather than allow you to leave still hungry for more….”

Sed quoniam avidum hominem ad has discendi epulas recepi, sic accipiam, ut reliquiarum sit potius aliquid quam te hinc patiar non satiatum discedere.

 

Pliny the Younger to Septimius Clarus (Letter 15)

“Who do you think you are?! You agree to come do dinner…but you don’t come? The judgment is passed: You must pay my cost to a penny, and this is not moderate. All was set out: a lettuce for each, three snails, two eggs, wine with honey chilled with snow—for you should include this too among the highest expense since it dissolves on the plate—and there were olives, beets, pickles, onions and countless other things no less neat. You would have heard a comedy or a reader or a singer of all of them, given my generosity. But you went where I don’t know, preferring oysters, a sow’s belly, sea-urchins, and Spanish dancers. You will suffer for this, somehow, believe me. You did something bad to one of us, certainly to me, but perhaps to yourself too. How much we played, laughed, and studied! You might eat better food at many homes, but nowhere will you eat so enjoyably, simply, and freely. In sum: try me: and if later you don’t excuse yourself from another’s meal, you can always lie to me again. Goodbye!”

Plinius Septicio Claro Suo S.

Heus tu! promittis ad cenam, nec venis? Dicitur ius: ad assem impendium reddes, nec id modicum. Paratae erant lactucae singulae, cochleae ternae, ova bina, halica cum mulso et nive (nam hanc quoque computabis, immo hanc in primis quae perit in ferculo), olivae betacei cucurbitae bulbi, alia mille non minus lauta. Audisses comoedos vel lectorem vel lyristen vel (quae mea liberalitas) omnes. At tu apud nescio quem ostrea vulvas echinos Gaditanas maluisti. Dabis poenas, non dico quas. Dure fecisti: invidisti, nescio an tibi, certe mihi, sed tamen et tibi. Quantum nos lusissemus risissemus studuissemus! Potes adparatius cenare apud multos, nusquam hilarius simplicius incautius. In summa experire, et nisi postea te aliis potius excusaveris, mihi semper excusa. Vale.

Image result for Ancient Roman library food
Fresco from Pompeii

A Costume Suggestion to Scare the Cicero Right Out of You

Inspired by a rather amusing collection of Classics-themed Halloween costumes, I have been wondering what might put the scare into ancient Greeks and Romans. One answer was easy. Well, if you trust what Marcus says in his speeches…

Cicero calls lots of people monsters (immanis, belva, monstrum) but his favorite beast to burden is Marcus Antonius. Here is a sampling of the monstrous things he says about him.

Philippic 4.1

“Your affair, Romans, is not with a criminal and evil man, but with a twisted, enormous beast who should be overcome now that he has fallen in a trap.

Non est vobis res, Quirites, cum scelerato homine ac nefario, sed cum immani taetraque belua quae, quoniam in foveam incidit, obruatur.

Philippic 7.27

“Beware lest you allow this twisted and pestilential beast who has been constrained by labors.”

taetram et pestiferam beluam ne inclusam et constrictam dimittatis cavete.

 

 

Philippic 13. 21

“Who was ever such a barbarian, such a beast, such an animal?”

Quis tam barbarus umquam, tam immanis, tam ferus?

 

Philippic 13.28

“But who can bear this most twisted beast, or how could they? What exists in Antonius apart from lust, cruelty, immaturity, and arrogance?”

 Hanc vero taeterrimam beluam quis ferre potest aut quo modo? Quid est in Antonio praeter libidinem, crudelitatem, petulantiam, audaciam?

 

Philippic 8.13

“Since you were also accustomed to complain about a person, what do you think you would do about a beast?”

 Quin etiam de illo homine queri solebas: quid te facturum de belua putas?

Image result for Ancient Roman sculpture Marcus Antonius
Pssst…how do you say “trick or treat” in Latin?

Cicero, Opportunist or Hypocrite

This is the rhetorical climax of a fragmentary speech, the beginning of which I posted last month.

Pseudo-Sallust, Against Cicero

“I ask you, Arpinian Romulus, you who have outpaced all the Pauli, Fabii and Scipios with your exceptional virtue, what place then do you possess in this state? What faction of the republic pleases you? Who is your friend, who is your enemy? The one against whom you intrigued in the state, now you’re his errand boy. You attack the man who demanded that you come back from exile in Dyrrachium. The men you used to call tyrants, now you uphold their power; those who seemed optimates to you before you now call rash psychopaths. You argue cases for Vatinius; you think poorly of Sestius. You assail Bibulus with the most childish words while you praise Caesar. You most sedulously serve the man you hate most! You stand believing one thing and then sit thinking something different about the republic. You slander some, you hate others. You move lightly, keeping your promise neither here nor there.”

Oro te, Romule Arpinas, qui egregia tua virtute omnis Paulos, Fabios, Scipiones superasti, quem tandem locum in hac civitate obtines? quae tibi partes rei publicae placent? quem amicum, quem inimicum habes? cui in civitate insidias fecisti, <ei>17 ancillaris. quo auctore18 de exsilio tuo Dyrrachio redisti, eum <in>sequeris. quos tyrannos appellabas, eorum potentiae faves; qui tibi ante optimates videbantur, eosdem dementes ac furiosos vocas. Vatini causam agis, de Sestio male existimas. Bibulum petulantissimis verbis laedis, laudas Caesarem. quem maxime odisti, ei maxime obsequeris. aliud stans, aliud sedens sentis de re publica. his male dicis, illos odisti, levissime transfuga, neque in hac neque in illa parte fidem

Image result for Cicero

Cicero Says Something Nice to His Son

From the Fragments of Cicero’s Letters (=Augustin. c. Iul. op. imperf. 6.22)

9. “What? Didn’t Cicero send the words from the guts of every father with this line to his son, writing to him: I wish you alone of all people in the world would do better than me in all things’

9. Quid? illam vocem nonne de visceribus cunctorum patrum Cicero emisit ad filium, ad quem scribens ait: solus es omnium a quo me in omnibus vinci velim?

Of course, since this is Cicero, this is partly about himself, but it is still rather sweet, especially when compared to fathers like Odysseus

Image result for Ancient Roman father and son
Roman Sarcophagus with father and child

 

A Pirate Orator! A Late-Arriving Orphan! Slandering Cicero…

I had coffee with a wonderful Cicero scholar today. I went home to find something cool by Cicero to post but then I read this:

Pseudo-Sallust, Against Cicero

“I would have a hard time enduring your attacks with a level mind, Marcus Tullius, if I believed that this petulance of yours came from good judgment rather than a sick mind. But, since I discover in you neither balance nor modesty, I will answer you just so you may lose the pleasure you get from slandering someone when you are slandered yourself.

Where shall I complain, whom shall I address, Senators, to tell that the Republic is being divided up as booty for any kind of daring pirate? Can I call to the Roman people, the people who are so corrupted by expenditures that they offer themselves and their fortunes for sale? Can I call to you, Senators, whose authority is a joke to any of the foulest and most criminal—especially when Marcus Tullius defends the laws, the courts, and the Republic and lords over this order as if he were the last scion of a famous family of Scipio Africanus and not some orphan citizen, just recently rooted in this city?

Come on, Marcus—aren’t your words and deeds perfectly clear? Haven’t you lived in such a way from boyhood that you believed that there was nothing sinful which anyone could do to your body? Or, I guess you did not develop this excessive elegance of yours with Marcus Piso by offering up your shame? It is thus hardly a wonder that you sell it so criminally since you won it so disgustingly.”

[The text goes on to insult Cicero’s wife, daughter, his relationship with Crassus and more…Many apologies to anyone who cares for Cicero, I have a weakness for excessive Latin invective…and Cicero did too…]

Graviter et iniquo animo maledicta tua paterer,M. Tulli, si te scirem iudicio magis quam morbo animi petulantia ista uti. Sed cum in te neque modum neque modestiam ullam animadverto, respondebo tibi ut si quam male dicendo voluptatem cepisti, eam male audiendo amittas.

Ubi querar, quos implorem, patres conscripti, diripi rem publicam atque audacissimo cuique esse praedae? apud populum Romanum? qui ita largitionibus corruptus est, ut se ipse ac fortunas suas venales habeat. an apud vos, patres conscripti? quorum auctoritas turpissimo cuique et sceleratissimo ludibrio est; ubi M. Tullius leges, iudicia, rem publicam defendit atque in hoc ordine ita moderatur quasi unus reliquus e familia viri clarissimi, Scipionis Africani, ac non reperticius, accitus, ac paulo ante insitus huic urbi civis.

An vero, M. Tulli, facta tua ac dicta obscura sunt? an non ita a pueritia vixisti ut nihil flagitiosum corpori tuo putares quod alicui collibuisset? aut scilicet istam immoderatam eloquentiam apud M. Pisonem non pudicitiae iactura perdidicisti! itaque minime mirandum est quod eam flagitiose venditas quam turpissime parasti.

 

Image result for Cicero