Homer’s “Mistake”

In the Iliad, Pandarus’ status as hero is marked by his distinctive weapon: a bow. On battlefields where spears are most common, a bow stands out.

In the Catalogue of Ships Homer gives the bow’s genealogy:

Iliad 2. 824-827

They who lived in Zeleia, under Mt. Ida’s farthest foot,
Rich from drinking the dark water of the river Aesepus,
They were Trojans, and their leader was Lycaon’s brave son,
Pandarus, the man to whom Apollo himself gave a bow.

οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης
ἀφνειοὶ πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο
Τρῶες, τῶν αὖτʼ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱὸς
Πάνδαρος, ᾧ καὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωκεν.

Later, however, when Pandarus violates the truce by shooting Menelaus, Homer gives the bow a different genealogy:

Iliad 4.105-113

And right away he grabbed his polished bow.
It was made from the horns of a prancing goat,
A wild goat he himself had shot beneath the breastplate.
There he’d been, lying in wait, when it capered out
A hollow in the rocks. He shot it square in the chest
And down it went, back into the rocky crevice.
Horns sixteen palms long–some 4 feet, that is–grew from its head.
It was these a craftsman, expert in making bows from horns,
Joined together, polished top to bottom, and tipped with gold.
This was the bow he set down with care to string,
Bracing it on the ground.

ὣς φάτʼ Ἀθηναίη, τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν·
αὐτίκʼ ἐσύλα τόξον ἐΰξοον ἰξάλου αἰγὸς
ἀγρίου, ὅν ῥά ποτʼ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας
πέτρης ἐκβαίνοντα δεδεγμένος ἐν προδοκῇσι
βεβλήκει πρὸς στῆθος· ὃ δʼ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ.
τοῦ κέρα ἐκ κεφαλῆς ἑκκαιδεκάδωρα πεφύκει·
καὶ τὰ μὲν ἀσκήσας κεραοξόος ἤραρε τέκτων,
πᾶν δʼ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηκε κορώνην.
καὶ τὸ μὲν εὖ κατέθηκε τανυσσάμενος ποτὶ γαίῃ
ἀγκλίνας·

Let’s call these contradictory accounts something other than a mistake on Homer’s part.

The two passages show two methods at the singer’s disposal for accomplishing the same end–namely, to mark the bow (and by extension, Pandarus) as special. 

But having two genealogies also allows Homer to make two points, and those points reinforce one another.

When Homer makes the bow a gift from Apollo, the gift is both the bow itself and the skill of archery. Like Agamemnon’s scepter, fashioned by a god and passed to men, the bow exists in, and yet it is not of, human time. The object, and what it represents, will outlast the mortal recipient. It is imperishable. 

In the second genealogy, the bow is special precisely because it is the product of human making. And this allows Homer to make a point about mortal frailty. The skillful killing of the goat would seem to anticipate how Pandarus will kill his man. But of course he fails, and ultimately he is killed while trying to kill. Human excellence, Homer seems to say, is only so reliable. 

And let’s put another of Homer’s “mistakes” to use. Homer’s craftsman fashions the bow by joining the goat’s two horns. Commentators have noted that a bow made in this way would not produce enough power to kill anything at a distance. And that’s precisely the point! What comes from human hands–even the best of hands–is fallible. 

All of this is to say, even Homer’s “mistakes” accomplish a lot.  

Greek terracotta jug depicting an archer.
c.430-420 B.C. Metropolitan Museum of Art.

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

Just Who Do You Think You Are?

Anacreon 358

Yet again, hitting me with his bright ball,
Golden-haired Eros calls me out to play
With a girl in richly spangled sandals.
But she—because she’s from fancy Lesbos—
Of my hair—because it’s white—disapproves.
And so, at some other girl, she gapes!

Catullus 43

Howdy, girl with the not-small nose,
Feet not beautiful, eyes not black,
Fingers not long, the lips not dry,
A tongue not quite so elegant,
“Friend” of a Formian bankrupt.
The sticks proclaim you’re beautiful?
With you our Lesbia is compared?
O times, unthinking and vulgar!

Anacreon

σφαίρῃ δηὖτέ με πορφυρέῃ
βάλλων χρυσοκόμης Ἔρως,
νήνι ποικιλοσαμβάλῳ
συμπαίζειν προκαλεῖται.

ἣ δ’, ἐστὶν γὰρ ἀπ’ εὐκτίτου
Λέσβου, τὴν μὲν ἐμὴν κόμην,
λευκὴ γάρ, καταμέμφεται,
πρὸς δ’ ἄλλην τινὰ χάσκει.

Catullus:

Salve, nec minimo puella naso
nec bello pede nec nigris ocellis
nec longis digitis nec ore sicco
nec sane nimis elegante lingua,
decoctoris amica Formiani.
ten provincia narrat esse bellam?
tecum Lesbia nostra comparatur?
o saeclum insapiens et infacetum!

Larry Benn has a B.A. in English Literature from Harvard College, an M.Phil in English Literature from Oxford University, and a J.D. from Yale Law School. Making amends for a working life misspent in finance, he’s now a hobbyist in ancient languages and blogs at featsofgreek.blogspot.com.

How Do You Say ShantyTok in Ancient Greek?

P. Oxy. iii. 1903, no. 425,  A Sailor’s Song

“Sailors who race over deep waves,
along Triton’s salty swells
Nile-runners who make their sweet way
sailing over the waters’ smile
Friends, tell us your judgment
between the sea and the fertile Nile”

ν]αῦται βυθοκυμα[τ]οδρόμοι
ἁλίων Τρίτωνες ὑδάτων
καὶ Νειλῶται γλυκυδρόμοι
τὰ γελῶντα πλέοντες ὑδάτη
τὴν σύγκρισιν εἴπατε, φίλοι,
πελάγους καὶ Νείλοῠ γονίμου.

h/t to Tim Whitmarsh for posting this

Here’s the translation from the Loeb: “Sailors who skim deep waters, Tritons of the briny waves, and Nilots who sail in happy course upon the smiling waters, tell us, friends, the comparison of the ocean with the fruitful Nile.” (LCL 360, 428-430, Page)

See Peter Gainsford’s excellent post on Greek sea shanties in Assassin’s Creed for even better material.

black-figure terracotta vessel depicting an ancient greek ship https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:NaveGreca.jpg

The internet, to crib from “rocky horror”, don’t dream it, be it. I pledged to donate money to The Sportulafor actual ShantyToks and people made it happen

From the inestimable Ryan Baumann

@ryan_fb

#AncientGreek #Shanty – from a 2nd-3rd century CE papyrus (P.Oxy. 3 425) 📜

♬ original sound – user4798037192129

The amazing Katie Mikos:

@ph_dummie

🚨 Ancient Greek sea shanty alert 🚨 (for charity 😅) #shantytok #seashanty #voiceeffects #SkinCare101 #ZodiacSign #ancientgreece #greek #foryoupage

♬ original sound – Katie Mikos

This one gets extra points for costume and props

Ah, but Odysseus himself might have sailed straight into the Sirens’ rocks for the singing in this one…

@earlyonemorning

English version of Ancient Greek sea shanty. Original melody, pretty raw. Thoughts? #shanty #shantytok #shantytiktok #ancientgreek #historytiktok

♬ original sound – earlyonemorning

As a native of Maine I grew up hearing sea shanties from time to time. I must have seen Schooner Fare in elementary school 3 or 4 times

Writing Advice from Odysseus and David Byrne

A re-post in honor of Odyssey Round the World

Homer, Odyssey 12.447-453

“From there I was carried for nine days and on the tenth
The gods drove me at night to the island where Kalypso,
That nymph with the good hair, the dread goddess lives.
She was loving me and taking care of me. But why should I tell that story again?
I already told the tale of these things yesterday in this house
To you and your wife. It is super annoying for me
To say something again once it was already said clearly.”

ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
νῆσον ἐς ᾿Ωγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
αὖτις ἀριζήλως εἰρημένα μυθολογεύειν.”

Odysseus Yearns for Ithaca by Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

The Talking Heads, Psycho Killer 14-17

You start a conversation you can’t even finish it
You’re talking a lot, but you’re not saying anything
When I have nothing to say, my lips are sealed
Say something once, why say it again?

David Byrne

Writing Advice from Odysseus and David Byrne

Homer, Odyssey 12.447-453

“From there I was carried for nine days and on the tenth
The gods drove me at night to the island where Kalypso,
That nymph with the good hair, the dread goddess lives.
She was loving me and taking care of me. But why should I tell that story again?
I already told the tale of these things yesterday in this house
To you and your wife. It is super annoying for me
To say something again once it was already said clearly.”

ἔνθεν δ’ ἐννῆμαρ φερόμην, δεκάτῃ δέ με νυκτὶ
νῆσον ἐς ᾿Ωγυγίην πέλασαν θεοί, ἔνθα Καλυψὼ
ναίει ἐϋπλόκαμος, δεινὴ θεὸς αὐδήεσσα,
ἥ μ’ ἐφίλει τ’ ἐκόμει τε. τί τοι τάδε μυθολογεύω;
ἤδη γάρ τοι χθιζὸς ἐμυθεόμην ἐνὶ οἴκῳ
σοί τε καὶ ἰφθίμῃ ἀλόχῳ· ἐχθρὸν δέ μοί ἐστιν
αὖτις ἀριζήλως εἰρημένα μυθολογεύειν.”

Odysseus Yearns for Ithaca by Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

The Talking Heads, Psycho Killer 14-17

You start a conversation you can’t even finish it
You’re talking a lot, but you’re not saying anything
When I have nothing to say, my lips are sealed
Say something once, why say it again?

David Byrne

Epic Contests and Metal Books

Plutarch, Symp. 5,2 675 AB

“Setting aside the proposal that Achilles was offering out prizes for speeches at the funeral, I said that when he was burying Pelias, Akastas his son put on a context of poetry and that the Sibyl was victor. When many people gathered around me and were asking where my proof was for so unbelievable and impossible an account, I was lucky enough to remember that Aleskandros provides this account in his On Libya.

I was adding, “This story is not a well-known one either, but I think that it will appeal to many of you to read the writing of Polemon the Athenian called On the Treasures of Delphi….There, you will discover the account written that in the Treasury of the Sikyonians there once was a golden book dedicated by Aristomakhe of Erythiai who was victor twice in epic poetry at the Isthmian games.”

ὡς δὴ καὶ λόγων ἆθλα τοῦ ᾽Αχιλλέως προθέντος ἀφείς, εἶπον ὅτι καὶ Πελίαν θάπτων ῎Ακαστος ὁ υἱὸς ἀγῶνα ποιήματος παράσχοι, καὶ Σίβυλλα νικήσειεν. ἐπιφυομένων δὲ πολλῶν καὶ τὸν βεβαιωτὴν ὡς ἀπίστου <καὶ> παραλόγου τῆς ἱστορίας ἀπαιτούντων, ἐπιτυχῶς ἀναμνησθεὶς ἀπέφαινον ᾽Ακέσανδρον ἐν τῶι Περὶ Λιβύης ταῦθ᾽ ἱστοροῦντα. ῾καὶ τοῦτο μέν᾽ ἔφην ῾τὸ ἀνάγνωσμα τῶν οὐκ ἐν μέσωι ἐστίν, τοῖς δὲ Πολέμωνος τοῦ ᾽Αθηναίου Περὶ τῶν ἐν Δελφοῖς θησαυρῶν (IV) οἴμαι [ὅτι] πολλοῖς ὑμῶν ἐντυγχάνειν ἐπιμελές ἐστι ….· ἐκεῖ νῦν εὑρήσετε γεγραμμένον, ὡς ἐν τῶι Σικυωνίων θησαυρῶι χρυσοῦν ἀνέκειτο βιβλίον, ᾽Αριστομάχης ἀνάθημα τῆς ᾽Ερυθραίας, ἐπικῶι ποιήματι δὶς ῎Ισθμια νενικηκυίας.

Related image
An Etruscan book of gold

“Can’t Hold [This] Back Anymore”: “Let it Go” in Ancient Greek, Part 1

The last few weeks–indeed, the last 18 months or so–have been generally stressful. So why not distract ourselves with a spirited debate about how to put “Let it Go” from Disney’s Frozen into Ancient Greek? This has been done before, but I find the translation generally uninspiring even if the performance is superb.

The following is the result of discussions at the end of a prose composition course. I considered trying t put it in meter, but unlike our friends in the UK, we don’t get much practice in this in the US. In fact, we don’t do much composition at all. (My sole experience was in a graduate composition course with the wonderful Hardy Hansen). The following is a work in progress. Please, post your responses, suggestions, complaints. But, please, consult the translation commentary first. Then, ἐρρέτω.

 ἡ μὲν χιὼν τῇδε νυκτ᾽ ἐπ᾽ ὄρει λευκῶς λαμπρύνεται·
ἐστ᾽ ἔτ᾽οὐδὲν ἴχνος τὸ φανερόν.
ἐν τῇ δὲ τῆς ἐρημίας ἀρχῇ
ἐμ᾿ ἄρα ποτνί᾽ εἶναι δοκεῖ.

ὁ δ᾿ ἄνεμος ὥσπερ ὅδε χείμων ἔνδον ἀναστρέφων ὀλολύζει 5
[τὸνδε] οὐχ οἵη τ᾽ εἰμι κατέχειν,
νὴ τοὺς Θεοὺς, ἱέμενή περ·

μὴ εἰσελθόντων·
μὴ ἰδόντων
ἴσθι ἐκείνη καλὴ κόρη ἣ ἀεὶ δεῖ σοι εἶναι.     10
κρύψασα τι μὴ ἔχε,
καὶ μὴ μαθόντων–
εἴεν νῦν μανθάνουσιν.

ἐρρέτω, ἐρρέτω
οὐκέτι οἵη τ᾽ εἰμι κατέχειν                                 15
ἐρρέτω, ἐρρέτω
ἀποτρεψαμένη μὲν πάκτου τὴν θύρα,
οὐ δὲ φροντίς μοι
τὰ [ύπὸ ἐκείνων] λεχθησόμενα
μαινέσθω ὁ χείμων,
ὁ ῥὰ ψύχος οὐδέπω μοι μέλει.                           20

The snow glows white on the mountain tonight
Not a footprint to be seen,
A kingdom of isolation,
and it looks like I’m the Queen.
The wind is howling like this swirling storm inside 5
Couldn’t keep it in;
Heaven knows I’ve tried
Don’t let them in,
don’t let them see
Be the good girl you always have to be 10
Conceal, don’t feel,
don’t let them know
Well now they know
Let it go, let it go
Can’t hold it back anymore 15
Let it go, let it go
Turn away and slam the door
I don’t care
what they’re going to say
Let the storm rage on.
The cold never bothered me anyway 20

[There is another verse and a bridge. So, some day, maybe I will post it…]

Some Notes

1. We considered ἡ νῦν/μὲν/ῥᾶ for the opening and καίει/λάμπει for the verb. There was division about the comparatively rare adverbial λευκῶς vs a predicative λευκή. Adverbial neuters were also on the table.

2. I suggested a genitive absolute here and am not completely convinced by the combination ἐστ᾽ ἔτ᾽ οὐδὲν ἴχνος τὸ φανερόν.

3. Originally students went with what I guess is a nominative absolute (ἡ δὲ τῆς ἐρημίας ἀρχὴ), but I was uncomfortable with the lack of syntactic connection, so I modified it. The adjective should probably be dative, but I guess we went for a genitive of description like the English.

4. We debated using φαίνομαι for the verb and βασιλὶς for the noun, but ποτνία carries a much stronger resonance with semi-divine power in the wilderness. Originally I had ἐγ᾿ ἄρα ποτνί᾽ εἶναι δοκῶ, but the elision is pretty severe. I took the current line from a friend on Twitter.

5. I was thinking about using κυλίνδων instead of ἀναστρέφων to recall Alcaeus fr. 326 (ἀσυννέτημμι τὼν ἀνέμων στάσιν/ τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται). But I like the use of the latter at Euripides Helen 1557 for a rolling eye (ἀλλ’ ἐξεβρυχᾶτ’ ὄμμ’ ἀναστρέφων κύκλωι).

6. There are many ways to do this. One clever suggestion altered the meaning a bit with ἄν μὴ κρύπτοιμι (but maintained the sense of Elsa as a dangerous goddess, cf. Calypso). Various impersonal constructions were considered.

7. This phrase was a little difficult. The student consensus was something likeοἱ θεοὶ εἴδονται μ᾽ ἐπιχειρεῖν, which might be better. But I wanted a concessive participle clause with an oath. “Heaven knows” is an English idiom which we just leveled out to “by the gods”. This might not be the best choice. We considered ἐπιχειρησαμένη/πειρασαμένη for the participle and both are probably better, but on a whim I went with ἱέμενή περ to echo Odyssey 1.6 (ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·)

8-9. After considering other options, I went for the third person imperatives because they echo the Lord’s Prayer. I am conflicted about putting a subject in for the “they”. I chose not to.

10. We considered the imperative and infinitive: ἴσθι/εἶναι. I am not convinced that ἣ ἀεὶ χρῆ σοι εἶναι is the best way to do it. We considered ἀεὶ ἐσομένη and δεῖ.

14. I have thought this was the best way to translate “Let it go” for a while for a few reasons. For one, I think Elsa is really saying “fuck it” and that Archilochus’ shield poem best echoes this (5.4: ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω). Cf. Il. 20.349; Od. 5.139.

15-16. There are probably many better options for this.

17. οὐ δὲ φροντίς μοι: This is all about Hippocleides not caring. The δέ is not absolutely necessarily, but I didn’t want that previous μέν to be all solitary.

18. I went back and forth about this line, but if we are going to use οὐ δὲ φροντίς μοι in the previous, then, strictly speak, “what they are going to say” is a subject. I considered keeping it singular, ὅ τι ἐκείνοι λέγωσιν with the subjunctive for the indefinite clause.

19. I was distracted by what “let the storm rage on” means here. A student suggested θυμούτω, but I wanted something that was more externally destructive and out of control. So, I chose Μαινέσθω based on Il. 14.605-606 (μαίνετο δ’ ὡς ὅτ’ ῎Αρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ / οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρφεσιν ὕλης·) For this form, see John Chrystostom: α′. Πολλὰ τὰ κύματα καὶ χαλεπὸν τὸ κλυδώνιον· ἀλλ’ οὐ δεδοίκαμεν, μὴ καταποντισθῶμεν· ἐπὶ γὰρ τῆς πέτρας ἑστήκαμεν. Μαινέσθω ἡ θάλασσα, πέτραν διαλῦσαι οὐ δύναται· ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ ᾿Ιη-

20 For this, students suggested οὔ ἀμελῶς μοι φροντις περὶ τοῦ ψύχους. I don’t hate it. But I wanted something punchier.

There is a scholar in the UK who translates Disney songs into Latin and Greek much more competently:

Image result for Disney's frozen in Greek movie poster

Solon Wanted to Learn Some Sappho as his Final Song (Aelian, fr. 187)

Aelian, Fragment 187/190 (from Stobaeus 3.29.58)

“Solon the Athenian, the son of Eksêkestides, when his nephew sang some song of Sappho at a drinking party, took pleasure in it and asked the young man to teach it to him. When someone asked why he was eager to learn it, he responded: “So, once I learn it, I may die.”

Σόλων ὁ ᾿Αθηναῖος ᾿Εξηκεστίδου παρὰ πότον τοῦ ἀδελφιδοῦ αὐτοῦ μέλος τι Σαπφοῦς ᾄσαντος, ἥσθη τῷ μέλει καὶ προσέταξε τῷ μειρακίῳ διδάξει αὐτόν. ἐρωτήσαντος δέ τινος διὰ ποίαν αἰτίαν τοῦτο σπουδάσειεν, ὃ δὲ ἔφη ‘ἵνα μαθὼν αὐτὸ ἀποθάνω.’