An Address to a Senator Upon His Return to the Government

Cicero, In Catilinam 1.16-17

“But what is this life of yours like now? I shall speak to you in this way so that I do not seem to be moved by hatred but by the pity which you have earned from no one.

A little while ago you entered the senate. Who from that great crowd of your many friends and companions hailed you? If this treatment has affected no other person in human memory, are you waiting for verbal abuse even though you have been rejected by the weightiest judgement of their silence?

What do you make of the fact that the seats emptied at your arrival, that all the former consuls who were signaled for death by you left their seats naked and abandoned when you sat down? With what feelings do you think you should accept this?”

Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo ante in senatum. Quis te ex hac tanta frequentia, tot ex tuis amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo iudicio taciturnitatis oppressus? Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo tibi ferendum putas?

Cicero, Always Chirping about the Ides of March

Previously we have posted about Cicero’s comments about the Ides of March to Brutus. Here is a letter from Brutus complaining about Cicero.

Letters: Brutus to Atticus, I.17

“You write to me that Cicero is amazed that I say nothing about his deeds. Since you are hassling me, I will write you what I think thanks to your coaxing.

I know that Cicero has done everything with the best intention. What could be more proved to me than his love for the republic? But certain things seem to me, what can I say, that the most prudent man has acted as if inexperienced or ambitiously, this man who was not reluctant to take on Antony as an enemy when he was strongest?

I don’t know what to write to you except a single thing: the boy’s desire and weakness have been increased rather than repressed by Cicero and that he grinds on so far in his indulgence that he does not refrain from invectives that rebound in two ways. For he too has killed many and he must admit that he is an assassin before what he objects to Casca—in which case he acts the part of Bestia to Casca—

Or because we are not tossing about every hour the Ides of March the way he always has the Nones of December in his mouth, will Cicero find fault in the most noble deed from a better vantage point than Bestia and Clodius were accustomed to insult his consulship?

Our toga-clad friend Cicero brags that he has stood up to Antony’s war. How does it profit me if the cost of Antony defeated is the resumption of Antony’s place?  Or if our avenger of this evil has turned out to be the author of another—an evil which has a foundation and deeper roots, even if we concede <whether it is true or not> those things which he does come from the fact that he either fears tyranny or Antony as a tyrant?

 But I don’t have gratitude for anyone who does not protest the situation itself provided only that he serves one who is not raging at him. Triumphs, stipends, encouragement with every kind of degree so that it does not shame him to desire the fortune of the man whose name he has taken—is that a mark of a Consular man, of a Cicero?

1Scribis mihi mirari Ciceronem quod nihil significem umquam de suis actis; quoniam me flagitas, coactu tuo scribam quae sentio.

Omnia fecisse Ciceronem optimo animo scio. quid enim mihi exploratius esse potest quam illius animus in rem publicam? sed quaedam mihi videtur—quid dicam? imperite vir omnium prudentissimus an ambitiose fecisse, qui valentissimum Antonium suscipere pro re publica non dubitarit inimicum? nescio quid scribam tibi nisi unum: pueri et cupiditatem et licentiam potius esse irritatam quam repressam a Cicerone, tantumque eum tribuere huic indulgentiae ut se maledictis non abstineat iis quidem quae in ipsum dupliciter recidunt, quod et pluris occidit uno seque prius oportet fateatur sicarium quam obiciat Cascae quod obicit et imitetur in Casca Bestiam. an quia non omnibus horis iactamus Idus Martias similiter atque ille Nonas Decembris suas in ore habet, eo meliore condicione Cicero pulcherrimum factum vituperabit quam Bestia et Clodius reprehendere illius consulatum soliti sunt?

Sustinuisse mihi gloriatur bellum Antoni togatus Cicero noster. quid hoc mihi prodest, si merces Antoni oppressi poscitur in Antoni locum successio et si vindex illius mali auctor exstitit alterius fundamentum et radices habituri altiores, si patiamur, ut iam <dubium sit utrum>ista quae facit dominationem an dominum [an] Antonium timentis sint? ego autem gratiam non habeo si quis, dum ne irato serviat, rem ipsam non deprecatur. immo triumphus et stipendium et omnibus decretis hortatio ne eius pudeat concupiscere fortunam cuius nomen susceperit, consularis aut Ciceronis est?

Image result for Ancient Roman Cicero

 

Profiteers Tearing Apart the Republic

Ps. Sallust Against Cicero

“Where should I protest, whom should I implore, Senators, because the republic is being torn apart for any kind of audacious profiteer? Should I complain to the Roman people? They are so corrupted by bribes that they offer themselves and their fortunes for sale.

Should I appeal to you, Senators? You whose authority is a joke to any kind of criminal miscreant in this place where Marcus Tullius defends the laws, the courts and the state and acts like he is in charge here as if he were the only man left from a family of the most famous man, Scipio Africanus, and not some orphan found on the street, summoned here, and only just recently rooted in this city?”

Ubi querar, quos implorem, patres conscripti, diripi rem publicam atque audacissimo cuique esse praedae? apud populum Romanum? qui ita largitionibus corruptus est, ut se ipse ac fortunas suas venales habeat. an apud vos, patres conscripti? quorum auctoritas turpissimo cuique et sceleratissimo ludibrio est; ubi M. Tullius leges, iudicia, rem publicam defendit atque in hoc ordine ita moderatur quasi unus reliquus e familia viri clarissimi, Scipionis Africani, ac non reperticius, accitus, ac paulo ante insitus huic urbi civis.

Morgan Library, MS M.81, Folio 79r

Changing Tack: Cicero on Ends and Means in Politics

Ep. 20 (I.9) Cicero to Lentulus Spinther

“For I do not think it is necessary to fight against such powers nor to get rid of the precedence taken by our highest citizens, even if it were possible; nor do I think it necessary to affix myself to a single opinion when situations change and the desires of good men change with them—no, one must change with the times. Remaining in an permanent opinion has never been praised among exceptional men for the governing of the state.

But, as in sailing it is good to get ahead of a storm even if you will not find the harbor; yet if you can make it to safe ground by changing your approach, only a fool would risk danger to hold to the course he began rather than make his destination by changing something. Thus, while all of us running the state should seek the proposition which I have often sought—peace with dignity—we should ensure not to speak the same but always to seek the same thing.”

  1. nam neque pugnandum arbitrarer contra tantas opes neque delendum, etiam si id fieri posset, summorum civium principatum <neque> permanendum in una sententia conversis rebus ac bonorum voluntatibus mutatis, sed temporibus adsentiendum. numquam enim <in>praestantibus in re publica gubernanda viris laudata est in una sententia perpetua permansio; sed ut in navigando tempestati obsequi artis est etiam si portum tenere non queas, cum vero id possis mutata velificatione adsequi stultum est eum tenere cum periculo cursum quem coeperis potius quam eo commutato quo velis tamen pervenire, sic, cum omnibus nobis in administranda re publica propositum esse debeat, id quod a me saepissime dictum est, cum dignitate otium, non idem semper dicere sed idem semper spectare debemus.
Image result for Medieval Manuscript Cicero
Burney 275

Give Me The Books! Legacy Hunter, Bibliophile Edition

Cicero to Atticus, 1.20 12 May 60

“Now, so I might return to my own affair, Lucius Papirius Paetus, a good man and my fan, has set aside as a gift for me the books which Servius Claudius left. Because your friend Cincius informed me that it is permitted thanks to the Lex Cincias for me to take them, I told him happily that I would accept the books if he brought them to me. Now, if you care for me and you know that I care for you too, please endeavor through your friends, clients, guests even your freedmen and slaves if necessary, to ensure that not even a page is lost.

For I seriously need both the Greek books—which I have an idea about—and the Latin ones—which I know that he left. Day-by-day I find rest for myself in these books in whatever time is left for me from my political work. I will be really, really thankful if you would be as diligent in this as you are usually in the affairs which you understand concern me deeply. I also entrust to you Paetus’ personal business, concerning which he owes you the greatest thanks. And I not only ask but I even implore you to visit us soon.”

7 Nunc ut ad rem meam redeam, L. Papirius Paetus, vir bonus amatorque noster, mihi libros eos quos Ser. Claudius reliquit donavit. cum mihi per legem Cinciam licere capere Cincius amicus tuus diceret, libenter dixi me accepturum si attulisset. nunc si me amas, si te a me amari scis, enitere per amicos, clientis, hospites, libertos denique ac servos tuos, ut scida ne qua depereat. nam et Graecis iis libris quos suspicor et Latinis quos scio illum reliquisse mihi vehementer opus est. ego autem cottidie magis quod mihi de forensi labore temporis datur in iis studiis conquiesco. per mihi, per, inquam, gratum feceris si in hoc tam diligens fueris quam soles in iis rebus quas me valde velle arbitraris, ipsiusque Paeti tibi negotia commendo, de quibus tibi ille agit maximas gratias, et ut iam invisas nos non solum rogo sed etiam suadeo.

15th century Bologna, University Library. Cod. Bonon. 963, f. 4

 

Cicero might be a bit of a bibliomaniac. We have posted earlier about his letter to his brother, asking for books. He describes returning home as a reunion with his books. (Vergerio riffs on this) Petrarch seems to have contracted a similar disease. (Really, he was incurable.)

Antiquity had an apocryphal moral argument about Cicero earning his life in exchange for burning his books.

And although Mark Tully is all about giving books, he’s not much into lending them:

Letters to Atticus, 8

“Beware of lending your books to anyone; save them for me, as you write that you will. The greatest excitement for them has gripped me, along with a contempt for everything else.”

libros vero tuos cave cuiquam tradas; nobis eos, quem ad modum scribis, conserva. summum me eorum studium tenet, sicut odium iam ceterarum rerum.

Drowning and a Puppy’s First Sight

Cicero, De finibus 3.15

“For, just as people who are drowning in water are no more capable of breathing if they are far from its surface than if they are just about to break free, or if they are already clinging to the bottom, and just as a puppy who is almost ready to open his eyes can see no more than one who was just born, so too a person who has made some progress in the pursuit of virtue is in no less misery than one who has made no process at all.”

Ut enim qui demersi sunt in aqua nihilo magis respirare possunt si non longe absunt a summo, ut iam iamque possint emergere, quam si etiam tum essent in profundo, nec catulus ille qui iam appropinquat ut videat plus cernit quam is qui modo est natus, item qui processit aliquantum ad virtutis habitum nihilo minus in miseria est quam ille qui nihil processit.

Bibliothèque Nationale de France, lat. 6838B, Folio 12r

An Address to a Senator Upon His Return to the Government

Cicero, In Catilinam 1.16-17

“But what is this life of yours like now? I shall speak to you in this way so that I do not seem to be moved by hatred but by the pity which you have earned from no one.

A little while ago you entered the senate. Who from that great crowd of your many friends and companions hailed you? If this treatment has affected no other person in human memory, are you waiting for verbal abuse even though you have been rejected by the weightiest judgement of their silence?

What do you make of the fact that the seats emptied at your arrival, that all the former consuls who were signaled for death by you left their seats naked and abandoned when you sat down? With what feelings do you think you should accept this?”

Nunc vero quae tua est ista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo ante in senatum. Quis te ex hac tanta frequentia, tot ex tuis amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo iudicio taciturnitatis oppressus? Quid, quod adventu tuo ista subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares qui tibi persaepe ad caedem constituti fuerunt, simul atque adsedisti, partem istam subselliorum nudam atque inanem reliquerunt, quo tandem animo tibi ferendum putas?

Image result for roman senate

Profiteers Tearing Apart the Republic

Ps. Sallust Against Cicero

“Where should I protest, whom should I implore, Senators, because the republic is being torn apart for any kind of audacious profiteer? Should I complain to the Roman people? They are so corrupted by bribes that they offer themselves and their fortunes for sale.

Should I appeal to you, Senators? You whose authority is a joke to any kind of criminal miscreant in this place where Marcus Tullius defends the laws, the courts and the state and acts like he is in charge here as if he were the only man left from a family of the most famous man, Scipio Africanus, and not some orphan found on the street, summoned her, and only just recently rooted in this city?”

Ubi querar, quos implorem, patres conscripti, diripi rem publicam atque audacissimo cuique esse praedae? apud populum Romanum? qui ita largitionibus corruptus est, ut se ipse ac fortunas suas venales habeat. an apud vos, patres conscripti? quorum auctoritas turpissimo cuique et sceleratissimo ludibrio est; ubi M. Tullius leges, iudicia, rem publicam defendit atque in hoc ordine ita moderatur quasi unus reliquus e familia viri clarissimi, Scipionis Africani, ac non reperticius, accitus, ac paulo ante insitus huic urbi civis.

Morgan Library, MS M.81, Folio 79r

I Am Dedicating My Life to Philosophy. Please Send Me Some Gossip From Rome

Cicero, Letters to Atticus (25; II.5)

“I am waiting for your letters on those events [in Rome]: what is Arrius saying and what is is opinion about being overthrown. Which consuls are being prepared—is it Pompey and Crassus as people claim or, as was just written to me, is it Servius Sulpicius with Gabinius. Are there new laws? Is there anything worthy of news at all? Or, who, since Nepos has left, is going to be nominated as Augur? (and this is the one thing I might be captured with by those people—look at how easy I am!)

Why do I ask these things when I want to put them aside and pursue philosophy with all my focus? This, I say, is what is in my mind. I wish I had pursued this from the start. But now when I have learned that everything which I thought was precious is empty, I am planning to dedicate myself to all the Muses.

Nevertheless, please do tell me in your reply about ?Tutius? and whether they have readied someone for his place and also what has become of Publius Clodius. Write me about everything, as you promised, at leisure. And also tell me on what day you think you will leave Rome so that I may tell you more certainly where I will be then? Please send me a letter right away on the things I have written you about. I am deeply awaiting your letter.”

De istis rebus exspecto tuas litteras, quid Arrius narret, quo animo se destitutum ferat, et qui consules parentur, utrum, ut populi sermo, Pompeius et Crassus, an, ut mihi scribitur, cum Gabinio Ser. Sulpicius, et num quae novae leges et num quid novi omnino, et, quoniam Nepos proficiscitur, cuinam auguratus deferatur, quo quidem uno ego ab istis capi possum—vide levitatem meam! sed quid ego haec, quae cupio deponere et toto animo atque omni cura ϕιλοσοϕεῖν? sic, inquam, in animo est; vellem ab initio, nunc vero, quoniam quae putavi esse praeclara expertus sum quam essent inania, cum omnibus Musis rationem habere cogito.

3Tu tamen de †Tutio†1 ad me rescribe certius et num quis in eius locum paretur, et quid de P. Clodio fiat, et omnia, quem ad modum polliceris, ἐπὶ σχολῆς scribe. et quo die Roma te exiturum putes velim ad me scribas, ut certiorem te faciam quibus in locis futurus sim, epistulamque statim des de iis rebus de quibus ad te scripsi. valde enim exspecto tuas litteras.

Письменные принадлежности и аксессуары – 308 photos
Chroniques de Hainaut (vers 1470)

Give Me The Books! Legacy Hunter, Bibliophile Edition

Cicero to Atticus, 1.20 12 May 60

“Now, so I might return to my own affair, Lucius Papirius Paetus, a good man and my fan, has set aside as a gift for me the books which Servius Claudius left. Because your friend Cincius informed me that it is permitted thanks to the Lex Cincias for me to take them, I told him happily that I would accept the books if he brought them to me. Now, if you care for me and you know that I care for you too, please endeavor through your friends, clients, guests even your freedmen and slaves if necessary, to ensure that not even a page is lost.

For I seriously need both the Greek books—which I have an idea about—and the Latin ones—which I know that he left. Day-by-day I find rest for myself in these books in whatever time is left for me from my political work. I will be really, really thankful if you would be as diligent in this as you are usually in the affairs which you understand concern me deeply. I also entrust to you Paetus’ personal business, concerning which he owes you the greatest thanks. And I not only ask but I even implore you to visit us soon.”

7 Nunc ut ad rem meam redeam, L. Papirius Paetus, vir bonus amatorque noster, mihi libros eos quos Ser. Claudius reliquit donavit. cum mihi per legem Cinciam licere capere Cincius amicus tuus diceret, libenter dixi me accepturum si attulisset. nunc si me amas, si te a me amari scis, enitere per amicos, clientis, hospites, libertos denique ac servos tuos, ut scida ne qua depereat. nam et Graecis iis libris quos suspicor et Latinis quos scio illum reliquisse mihi vehementer opus est. ego autem cottidie magis quod mihi de forensi labore temporis datur in iis studiis conquiesco. per mihi, per, inquam, gratum feceris si in hoc tam diligens fueris quam soles in iis rebus quas me valde velle arbitraris, ipsiusque Paeti tibi negotia commendo, de quibus tibi ille agit maximas gratias, et ut iam invisas nos non solum rogo sed etiam suadeo.

15th century Bologna, University Library. Cod. Bonon. 963, f. 4

 

Cicero might be a bit of a bibliomaniac. We have posted earlier about his letter to his brother, asking for books. He describes returning home as a reunion with his books. (Vergerio riffs on this) Petrarch seems to have contracted a similar disease. (Really, he was incurable.)

Antiquity had an apocryphal moral argument about Cicero earning his life in exchange for burning his books.

And although Mark Tully is all about giving books, he’s not much into lending them:

Letters to Atticus, 8

“Beware of lending your books to anyone; save them for me, as you write that you will. The greatest excitement for them has gripped me, along with a contempt for everything else.”

libros vero tuos cave cuiquam tradas; nobis eos, quem ad modum scribis, conserva. summum me eorum studium tenet, sicut odium iam ceterarum rerum.