Collective Madness and False Beliefs

Seneca, Moral Epistles 94.17

“This part of precepts should be tossed away because it can’t give to everyone what it guarantees to a small few. Wisdom, however, welcomes all. There’s no difference, really, between the popular madness in general and the kind that requires medical treatment except that the individual suffers from a disease and the masses are afflicted by false opinions. For one, the symptoms of insanity develop from poor health, the other arises from sick minds.

If one offers maxims to a madman about how to speak, or walk, or how to act in public and private, they’d prove to be crazier than the one they’re advising. Someone really needs to treat their black bile and remove the initial cause of the affliction. This is what is required for a diseased mind too. The madness needs to be shed first, otherwise all your words of warning are useless.”

“Ergo ista praeceptiva pars summovenda est, quia quod paucis promittit, praestare omnibus non potest; sapientia autem omnes tenet. Inter insaniam publicamet hanc, quae medicis traditur, nihil interest nisi quod haec morbo laborat, illa opinionibus falsis. Altera causas furoris traxit ex valitudine, altera animi mala valitudo est. Si quis furioso praecepta det, quomodo loqui debeat, quomodo procedere, quomodo in publico se gerere, quomodo in privato, erit ipso, quem monebit, insanior. Ei bilis1 nigra curanda est et ipsa furoris causa removenda. Idem in hoc alio animi furore faciendum est. Ipse discuti debet; alioqui abibunt in vanum monentium verba.”


Detail from The Extraction of the Stone of Madness, a painting by Hieronymus Bosch depicting trepanation (c.1488–1516).

Fear of Ghosts in Imperial Rome

Pliny, Natural History 27.98

“For treatment against night terrors and fear of ghosts it is suggested that a string of big teeth will help”

contra nocturnos pavores umbrarumque terrorem unus e magnis dentibus lino alligatus succurrere narratur.

Seneca, Moral Epistle 82.16

“Death should be hated more than it is customarily. For we believe many things about death. There has been a struggle among geniuses to increase its bad reputation. The world below is depicted as a prison and the region is oppressed by eternal night where:

“The huge guardian of death / laying upon half-eaten bones in his gory cave / horrifies the bloodless ghosts with eternal barking”*

Even if you can persuade someone that these are stories and that there is nothing there for the dead to fear, another fright comes over you. For they fear going to the underworld no less than they fear going nowhere.”

Mors contemni debet magis quam solet. Multa enim de illa credidimus. Multorum ingeniis certatum est ad augendam eius infamiam. Descriptus est carcer infernus et perpetua nocte oppressa regio, in qua

Ingens ianitor Orci

Ossa super recubans antro semesa cruento,

Aeternum latrans exsangues terreat umbras.

Etiam cum persuaseris istas fabulas esse nec quicquam defunctis superesse, quod timeant, subit alius metus. Aeque enim timent, ne apud inferos sint, quam ne nusquam.

*From Vergil’s Aeneid.

Image result for Ancient Roman Ghost

Marcus Aurelius Would Have Done Better to Have Had No Sons

Historia Augusta, Marc. Aur. 18-19

“Such a great man [Marcus Aurelius], joined to the gods in life as well as death, left behind his son Commodus—if he had been truly blessed, he would have not left a son. So it was not enough that people of all ages, gender, social position, and condition gave him honors, but a man would be declared sacrilegious if he did not have his image in his own home, should he be able to do so thanks to fortune.

Indeed, even today status of Marcus Antoninus [Aurelius] remain in many homes among the household gods. There was no lack of men who claimed that he predicted many things in dreams that they foretold future events in truth. Hence, , a temple was constructed in his honor, and there were priests dedicated to the service of the Antonines, along with Flaminess and Sodales, all those things which tradition has established for sacred rites.

“Some men report a thing which seems likely, that Commodus Antoninus, his son and successor, was born not from him but from adultery and they support such a tale with a common rumor. There was a time when Faustina, Pius’ daughter and Marcus’ wife, saw some gladiators pass and was set afire with love for one of them. Later, when she was suffering from a long sickness, she told her husband about this. When Marcus relayed this to the Chaldaeans, their advice was that he should have Faustina bathe herself in the blood of the killed gladiator and then lie with her husband.

When this act was complete, the passion was quenched, though their son Commodus was as a result born to be a gladiator not a princeps. This tale is treated as likely since there was never a son of a prince so virtuous with ways worse than a gladiator master, a street-actor or some arena-fighter, a man who could summon up a trophy of crimes from a surfeit of blessings.

Many others, however, claim that Commodus was really conceived through adultery because it is known that when Faustina was at Caieta she would choose lovers from the sailors and the gladiators. When this was mentioned to Marcus Aurelius so that he would reject her or kill her, he is reported to have replied, “If I divorce my wife, I must return her dowry.” And what did he consider her dowry but the empire which he had received when he was adopted by his father-in-law at Hadrian’s urging.”

Hic sane vir tantus et talis ac diis vita et morte coniunctus filium Commodum dereliquit: qui si felix fuisset, filium non reliquisset. 5 Et parum sane fuit, quod illi honores divinos omnis aetas, omnis sexus, omnis conditio ac dignitas dedit, nisi quod etiam sacrilegus iudicatus est, qui eius imaginem in sua domo non habuit, qui per fortunam vel potuit habere vel debuit. 6 Denique hodieque in multis domibus Marci Antonini statuae consistunt inter deos penates. 7 Nec defuerunt homines qui somniis eum multa praedixisse augurantes futura et vera concinuerunt. 8 Unde etiam templum ei constitutum, dati sacerdotes Antoniniani et sodales et flamines et omnia, quae de sacratis decrevit antiquitas.

Aiunt quidam, quod et verisimile videtur, Commodum Antoninum, successorem illius ac filium, non esse de eo natum sed de adulterio, ac talem fabellam vulgari sermone contexunt. 2 Faustinam quondam, Pii filiam, Marci uxorem, cum gladiatores transire vidisset, unius ex his amore succensam, cum longa aegritudine laboraret, viro de amore confessam. 3 Quod cum ad Chaldaeos Marcus rettulisset, illorum fuisse consilium, ut occiso gladiatore sanguine illius sese Faustina sublavaret atque ita cum viro concumberet. 4 Quod cum esset factum, solutum quidem amorem, natum vero Commodum gladiatorem esse, non principem, 5 qui mille prope pugnas publice populo inspectante gladiatorias imperator exhibuit, ut in vita eius docebitur. 6 Quod quidem verisimile ex eo habetur, quod tam sancti principis filius his moribus fuit, quibus nullus lanista, nullus scaenicus, nullus arenarius, nullus postremo ex omnium decorum ac scelerum conluvione concretus. 7 Multi autem ferunt Commodum omnino ex adultero natum, si quidem Faustinam satis constet apud Caietam condiciones sibi et nauticas et gladiatorias elegisse. 8 De qua cum diceretur Antonino Marco, ut eam repudiaret, si non occideret, dixisse fertur : “Si uxorem dimittimus, reddamus et dotem.” 9 Dos autem quid habebatur [nisi] imperium, quod ille ab socero volente Hadriano adoptatus acceperat?


Statue of Marcus Aurelius in Musei Capitolini

Endure Shame for the Sake of Friends

Aulus Gellius, Attic Nights 1.3.21-23

“Theophrastus, in the book I already discussed, addresses the same matter which Cicero does, but more extensively and more pointedly. But he too does not make his opinion clear concerning distinguishing about a solitary and separate action—he does not use clearly established examples, but discusses classes of action in summary in close to the following:

“A small and rather thin shame or bad reputation ought to be endured if it is possible through it to be of great advantage to a friend. Certainly, the loss from a compromised sense of honor is repaid and repaired by some greater or weightier service to a friend and that momentary slip, or in a way, your damaged reputation is made whole again with the fine material of usefulness to a friend.”

21 Theophrastus autem in eo, quo dixi, libro inquisitius quidem super hac ipsa re et exactius pressiusque quam Cicero disserit. 22 Set is quoque in docendo non de unoquoque facto singillatim existimat neque certis exemplorum documentis, set generibus rerum summatim universimque utitur ad hunc ferme modum: 23 “Parva” inquit “et tenuis vel turpitudo vel infamia subeunda est, si ea re magna utilitas amico quaeri potest. Rependitur quippe et compensatur leve damnum delibatae honestatis maiore alia gravioreque in adiuvando amico honestate, minimaque illa labes et quasi lacuna famae munimentis partarum amico utilitatium solidatur.

Insults Cannot Hurt the Wise

Seneca, De Constantia 5

“Serenus, if it seems apt to you, we need to distinguish injury from insult. The first is more serious by its nature and the other is lighter and an issue only for the overly sensitive because people are not wounded but offended. Some spirits are nevertheless so fragile and vain that they believe nothing is more bitter. For this reason you will find an enslaved person who would prefer lashes to fists and believes death and beatings more tolerable than insulting words.

The situation has gone to such a point of ridiculousness that we are harmed not just by pain but by opinion about pain like children whom dark shadows and the appearance of masks or changed appearances terrify! We are people moved to tears by somewhat painful words touching our ears, by rude signs with fingers, and other things which the ignorant rush from in panicked error.

Injury means to do someone evil; but wisdom allows no space for evil because the only evil it recognizes is debasement, which is incapable of entering anywhere virtue and truth already live.”

Dividamus, si tibi videtur, Serene, iniuriam a contumelia. Prior illa natura gravior est, haec levior et tantum delicatis gravis, qua non laeduntur homines sed offenduntur. Tanta est tamen animorum dissolutio et vanitas, ut quidam nihil acerbius putent. Sic invenies servum qui flagellis quam colaphis caedi malit et qui mortem ac verbera tolerabiliora credat quam contumeliosa verba. Ad tantas ineptias perventum est, ut non dolore tantum sed doloris opinione vexemur more puerorum, quibus metum incutit umbra et personarum deformitas et depravata facies, lacrimas vero evocant nomina parum grata auribus et digitorum motus et alia quae impetu quodam erroris improvidi refugiunt. Iniuria propositum hoc habet aliquem malo adficere; malo autem sapientia non relinquit locum, unum enim illi malum est turpitudo, quae intrare eo ubi iam virtus honestumque est non potest.

File:Bust of Seneca, Italian c.1700, Albertinum, Dresden.jpg
Bust of Seneca, Italian c.1700, Albertinum, Dresden

Utilitatis Aliquid: A Literary Syllabus for Eloquence and Erudition

Quintilian 1.8

“For comedy—which can provide a great deal to eloquence since it works through every character and feeling—I will explain soon what purpose I think it serves for students in its own place. For, once characters are safely formed, comedy is among the most important things to read. I am speaking of Menander, but I will not bar the others, for the Latin authors also provide some utility.

Students must first read texts which especially nourish the intelligence and strengthen the character. A long life will give them time for the rest of the works which are good mainly for intellectual reasons. The older Latin poets, moreover, who are mostly effective for their innate ability rather than their skill, can offer a lot—especially for building a great vocabulary. One can find a seriousness in their tragedies and in their comedies an elegance and a certain Attic nature. Their compositions are more considered, too, than modern authors who think that the only virtue of writing is its “quotability”. A high register and, if I may say, a kind of power must be found in these authors since we have now stumbled into the vices of pleasure in our manner of speaking too. And, finally, we should lean on the best orators who take from the poems of the ancients to strengthen their claims or decorate their speaking”

Comoediae, quae plurimum conferre ad eloquentiam potest, cum per omnis et personas et adfectus eat, quem usum in pueris putem paulo post suo loco dicam: nam cum mores in tuto fuerint, inter praecipua legenda erit. De Menandro loquor, nec tamen excluserim alios, nam Latini quoque auctores adferent utilitatis aliquid; sed pueris quae maxime ingenium alant atque animum augeant praelegenda: ceteris, quae ad eruditionem modo pertinent, longa aetas spatium dabit. Multum autem veteres etiam Latini conferunt, quamquam plerique plus ingenio quam arte valuerunt, in primis copiam verborum: quorum in tragoediis gravitas, in comoediis elegantia et quidam velut atticismos inveniri potest. Oeconomia quoque in iis diligentior quam in plerisque novorum erit, qui omnium operum solam virtutem sententias putaverunt. Sanctitas certe et, ut sic dicam, virilitas ab iis petenda est, quando nos in omnia deliciarum vitia dicendi quoque ratione defluximus. Denique credamus summis oratoribus, qui veterum poemata vel ad fidem causarum vel ad ornamentum eloquentiae adsumunt.

File:Robinet Testard32.jpg
Portrait of Matthaeus Platearius d.c.1161 writing “The Book of Simple Medicines”, c.1470 (Wikimedia Commons)

Make Your “Away Message” Simple….

Pliny Letters 13, to Julius Ferox

“The same letter implies that you are not working and are working. Am I uttering riddles? So it goes, until I clarify what I am thinking. For the letter denies that you are working but it is so polished that it could not be written unless by someone in deep study. Or, you are blessed beyond all others  if you can complete such works at rest and in leisure.”

Farewell.

C. Plinius Feroci Suo S.

Eadem epistula et non studere te et studere significat. Aenigmata loquor? Ita plane, donec distinctius quod sentio enuntiem. Negat enim te studere, sed est tam polita quam nisi a studente non potest scribi; aut es tu super omnes beatus, si talia per desidiam et otium perficis. Vale.

Pliny the Younger
I don’t believe that you’re not working.

Septicia’s Second Marriage and Final Testament

Valerius Maximus, Famous Words and Deeds, 7.7.4

“Septicia as well, the mother of Ariminum’s Trachali, because she was angry with her sons, married Publicius who was already old, even though she could no longer have children, as an insult against them. Then she took both of them out of her will.  When they appealed to him, the divine Augustus criticized both the woman’s marriage and her final allotments. He ordered that the sons have their mother’s inheritance and the dowry since she had not begun the marriage for the purpose of having children.

If Fairness herself were to judge this affair, could she have come up with a more just or more substantial opinion? You spurn the children you bore, make a sterile marriage, make a mess of a final will because of your malicious spirit, and you don’t blush to hand all your wealth over to a man whose body you climb under even when it has already been laid out like a corpse? So, since you acted like this, you are struck by divine lightning even among the damned!”

Septicia quoque, mater Trachalorum Ariminensium, irata filiis, in contumeliam eorum, cum iam parere non posset, Publicio seni admodum nupsit, testamento etiam utrumque praeteriit. a quibus aditus divus Augustus et nuptias mulieris et suprema iudicia improbavit: nam hereditatem maternam filios habere iussit, dotem, quia non creandorum liberorum causa coniugium intercesserat, virum retinere vetuit. si ipsa Aequitas hac de re cognosceret, potuitne iustius aut gravius pronuntiare? spernis quos genuisti, nubis effeta, testamenti ordinem malevolo animo confundis, neque erubescis ei totum patrimonium addicere cuius pollincto iam corpori marcidam senectutem tuam substravisti. ergo dum sic te geris, ad inferos usque caelesti fulmine adflata es.

Related image
Marriage scene on a sarcophagus

 

Writing Your Way Out of Misery

Cicero, De Natura Deorum 1.4

“Many scholars of Greek studies were not able to communicate what they could teach to their own people because they were unsure that they could share in Latin what they had learned from the Greeks. But I think that in style we have made such improvement that the Greeks do not defeat us even in abundance of words.

The great sickness and heavy pain of our fortune also compelled my mind to this work. If I could have discovered any greater relief, I would not have taken refuge in this most potent comfort. Indeed, I was incapable of enjoying this in any other way that not merely reading books but also writing a monograph on all of philosophy.

We most readily come to learn every part of a subject and all of its parameters when all the questions are explained by writing. And philosophy, moreover, is a certain kind of marvelous continuation and series of things where different ideas appear to be interwoven with each other and they all connect in some way and are bound together.”

Complures enim Graecis institutionibus eruditi ea quae didicerant cum civibus suis communicare non poterant, quod ilia quae a Graecis accepissent Latine dici posse diffiderent: quo in genere tantum profecisse videmur ut a Graecis ne verborum quidem copia vinceremur. Hortata etiam est ut me ad haec conferrem animi aegritudo fortunae magna et gravi commota iniuria; cuius si maiorem aliquam levationem reperire potuissem, non ad hanc potissimum confugissem, ea vero ipsa nulla ratione melius frui potui quam si me non modo ad legendos libros sed etiam ad totam philosophiam pertractandam dedissem. Omnes autem eius partes atque omnia membra tum facillume noscuntur cum totae quaestiones scribendo explicantur; est enim admirabilis quaedam continuatio seriesque rerum, ut alia ex alia nexa et omnes inter se aptae conligataeque videantur.

Cicero, after 10 months in quarantine

Writing Your Way Out of Misery

Cicero, De Natura Deorum 1.4

“Many scholars of Greek studies were not able to communicate what they could teach to their own people because they were unsure that they could share in Latin what they had learned from the Greeks. But I think that in style we have made such improvement that the Greeks do not defeat us even in abundance of words.

The great sickness and heavy pain of our fortune also compelled my mind to this work. If I could have discovered any greater relief, I would not have taken refuge in this most potent comfort. Indeed, I was incapable of enjoying this in any other way that not merely reading books but also writing a monograph on all of philosophy.

We most readily come to learn every part of a subject and all of its parameters when all the questions are explained by writing. And philosophy, moreover, is a certain kind of marvelous continuation and series of things where different ideas appear to be interwoven with each other and they all connect in some way and are bound together.”

Complures enim Graecis institutionibus eruditi ea quae didicerant cum civibus suis communicare non poterant, quod ilia quae a Graecis accepissent Latine dici posse diffiderent: quo in genere tantum profecisse videmur ut a Graecis ne verborum quidem copia vinceremur. Hortata etiam est ut me ad haec conferrem animi aegritudo fortunae magna et gravi commota iniuria; cuius si maiorem aliquam levationem reperire potuissem, non ad hanc potissimum confugissem, ea vero ipsa nulla ratione melius frui potui quam si me non modo ad legendos libros sed etiam ad totam philosophiam pertractandam dedissem. Omnes autem eius partes atque omnia membra tum facillume noscuntur cum totae quaestiones scribendo explicantur; est enim admirabilis quaedam continuatio seriesque rerum, ut alia ex alia nexa et omnes inter se aptae conligataeque videantur.

Cicero, after 10 months in quarantine