What Audience Are You Writing For? Cicero on the Middle-Ground

[Marcus Varro is the speaker in this excerpt]

Cicero, Academica 1.4

“Because I recognized that philosophy had been most expertly explored in the Greek language, I believed that anyone from Rome who was inclined toward the subject would prefer to read it in Greek, if they were educated in Greek doctrines. If they shuddered at Greek arts and learning, they would not be interested in those very matters which could not be understood without Greek. So, I did not want to write what the unlearned could not understand or what the learned would not care to.”

Nam cum philosophiam viderem diligentissime Graecis litteris explicatam, existimavi si qui de nostris eius studio tenerentur, si essent Graecis doctrinis eruditi, Graeca potius quam nostra lecturos; sin a Graecorum artibus et disciplinis abhorrerent, ne haec quidem curaturos quae sine eruditione Graeca intellegi non possunt; itaque ea nolui scribere quae nec indocti intellegere possent nec docti legere curarent.

Color photograph of a marble head of Cicero looking somewhat constipated
Face of Marcus Tullius Cicero, marble

Intention and Not Knowing the Self

Seneca, De Beneficiis 4.6

“What did I want? What have I gained from my good intention?” I gain even in torture; I gain the fire. Even if the fire consumes my limbs bit by bit and overcomes my whole body, even as my heart is filled up with good conscience yet still drips blood, it will be delighted by the flame whose light proves its pure intention.”

‘Quid mihi volui? Quid nunc mihi prodest bona voluntas?’” Prodest et in eculeo, prodest et in igne; qui si singulis membris admoveatur et paulatim vivum corpus circumeat, licet ipsum cor plenum bona conscientia stillet: placebit illi ignis, per quem bona fides conlucebit.

 

Seneca, De tranquilitate animi 15-16

“Although I should not give too much information, I am stalked by the weakness of good intention in all things. This worry, that I am slowly slipping behind or–what I fear more–that I am wavering like someone who is always just about to fall and may actually be much worse off than I can sense. We tend to look favorably upon our own affairs and this inclination impedes our judgment.

I imagine many people would have made it up that hill to wisdom if they had not already imagined they had already arrived, if they had not told themselves lies about their own character, as if they passed by everyone with eyes firmly shut. There’s no good reason to think that other people’s praise is more harmful to us than our own. Who is so daring as to tell themselves the truth?”

Ne singula diutius persequar, in omnibus rebus haec me sequitur bonae mentis infirmitas. Quin ne paulatim defluam vereor, aut quod est sollicitius, ne semper casuro similis pendeam et plus fortasse sit quam quod ipse pervideo; familiariter enim domestica aspicimus et semper iudicio favor officit.

Puto multos potuisse ad sapientiam pervenire, nisi putassent se pervenisse, nisi quaedam in se dissimulassent, quaedam opertis oculis transiluissent. Non est enim, quod magis aliena iudices adulatione nos perire quam nostra. Quis sibi verum dicere ausus est?

Know yourself – Youth between Vice and Vertu, attributed to Jacob Jordaens

Seneca on Why Presents Should be Opened RIGHT AWAY

Seneca, De Beneficiis 2.2

“When the spirit is worn out and begins to hate a benefit while it waits for it, is it possible to still be grateful? Just as it is the most bitter cruelty which makes a punishment last longer and that killing quickly is a kind of mercy since torment supplies its own final end and the time which comes before death is the greatest period of suffering, so too gratitude for a gift will be greater the shorter the duration of suspense.

For the expectation of good things is upsetting too and since most gifts bring relief from some kind of thing, if anyone allows someone else to be tortured for a while when he was able to free him of burden or if he is slow to rejoice, he has added a punitive slap to his good deed. All generosity should move quickly—someone who acts quickly is someone who acts voluntarily. If someone drags his feet day to day, he does not act according to his spirit. He has thus lost two precious things: time and the demonstration of willing friendship. Consenting slowly is an indication of someone who is unwilling.”

Ubi in taedium adductus animus incipit beneficium odisse, dum expectat, potest ob id gratus esse? Quemadmodum acerbissima crudelitas est, quae trahit poenam, et misericordiae genus est cito occidere, quia tormentum ultimum finem sui secum adfert, quod antecedit tempus, maxima venturi supplicii pars est, ita maior est muneris gratia, quo minus diu pependit. Est enim etiam bonarum rerum sollicita expectatio, et cum plurima beneficia remedium alicuius rei adferant, qui aut diutius torqueri patitur, quem protinus potest liberare, aut tardius gaudere, beneficio suo manus adfert. Omnis benignitas properat, et proprium est libenter facientis cito facere; qui tarde et diem de die extrahens profuit, non ex animo fecit. Ita duas res maximas perdidit, et tempus et argumentum amicae voluntatis; tarde velle nolentis est.

Gift Meme

Even Gods Need Vacations

Cicero Academica (Lucullus) 121

“You deny that anything is possible without god. Look, here Strato from Lampascus interrupts to grant immunity to that god of yours, however big the task. And, since the gods’ priests get a vacation, it is so much fairer that the gods do too!

Anyway, Strato denies that he needs to use divine actions to create the universe: whatever exists—he teaches—comes from natural causes. He does not, however, follow the one who argues that [the world] was put together out of rough and smooth, hook-shaped or crooked atoms separated by void. He believes that these are dreams of Democritus not as he teaches but as he imagines things. Strato himself, as he outlines the components of the universe in order, insists that whatever is or develops emerges from or was made by natural means, through gravity and motion.

Thus he frees the god of great labor and me of fear. For, once they imagine that some deity is worrying about them, who wouldn’t shudder at divine power day and night and, when anything bad happens—for who avoids such things?—wouldn’t fear that it happened because of some negative judgment? Still, I don’t agree with Strato nor, to be honest, with you. Sometimes his idea seems more likely, at other times yours does.”

 

[121] Negas sine deo posse quicquam: ecce tibi e transverso Lampsacenus Strato, qui det isti deo inmunitatem — magni quidem muneris; sed cum sacerdotes deorum vacationem habeant, quanto est aequius habere ipsos deos —: negat  opera deorum se uti ad fabricandum mundum, quaecumque sint docet omnia effecta esse natura, nec ut ille qui asperis et levibus et hamatis uncinatisque corporibus concreta haec esse dicat interiecto inani: somnia censet haec esse Democriti non docentis sed optantis, ipse autem singulas mundi partes persequens quidquid aut sit aut fiat naturalibus fieri aut factum esse docet ponderibus et motibus. ne ille et deum opere magno liberat et me timore. quis enim potest, cum existimet curari se a deo, non et dies et noctes divinum numen horrere et si quid adversi acciderit, quod cui non accidit, extimescere ne id iure evenerit? nee Stratoni tamen adsentior nec vero tibi; modo hoc modo illud probabilius videtur.’

The Creation of Adam, Michelangelo, Sistine Chapel (Vatican City) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1n.jpg

Friendship, An Epicurean Path to Happiness

Cicero, De Finibus 1.64

“A subject remains which is especially important to this debate, that is friendship which, as you believe, will completely disappear if pleasure is the greatest good. Concerning friendship, Epicurus himself says that of all the paths to happiness wisdom has prepared, there is none greater, more productive, or more enchanting than this one. And he did not advocate for friendship in speech alone but much more through his life, his deeds and his customs.

Myths of the ancients illustrate how great friendship is—in those tales however varied and numerous you seek from the deepest part of antiquity and you will find scarcely three pairs of friends, starting with Theseus and up to Orestes. But, Epicurus in one single and quite small home kept so great a crowd of friends united by the depth of their love. And this is still the practice among Epicureans.”

XX Restat locus huic disputationi vel maxime necessarius, de amicitia, quam si voluptas summum sit bonum affirmatis nullam omnino fore; de qua Epicurus quidem ita dicit, omnium rerum quas ad beate vivendum sapientia comparaverit nihil esse maius amicitia, nihil uberius, nihil iucundius. Nec vero hoc oratione solum sed multo magis vita et factis et moribus comprobavit. Quod quam magnum sit fictae veterum fabulae declarant, in quibus tam multis tamque variis, ab ultima antiquitate repetitis, tria vix amicorum paria reperiuntur, ut ad Orestem pervenias profectus a Theseo. At vero Epicurus una in domo, et ea quidem angusta, quam magnos quantaque amoris conspiratione consentientes tenuit amicorum greges! quod fit etiam nunc ab Epicureis.

Stock photo of two hands gripping each other

Life Without a Nemesis

Seneca, de providentia 1.4.3

“I congratulate you not so much as a brave person but as if you had won the consulship or a praetorship: you have leveled up in honor! Similarly I would say to a good person if no misfortune had given them the chance to demonstrate their spirit’s strength, “I think you’re unlucky because you have never been unlucky. You have made it through life without a nemesis. No one will know what you’re capable of, not even you!”

For someone to really know themselves, they need to be tested. No one discovers what they can do without trying! This is why some people have intentionally given themselves to misfortune and have searched for some way to make their true value shine bright when it might instead pass into the unknown.

Great men, I say, often delight in facing trouble, as brave soldiers do when they face war. I once heard a gladiator named Triumphus in the reign of Tiberius Caesar complaining about how few competitions there were: “How beautiful an age has slipped away!”

Non gratulor tamquam viro forti, sed tanquam consulatum praeturamve adepto; honore auctus es. Item dicere et bono viro possum, si illi nullam occasionem difficilior casus dedit in qua una1 vim animi sui ostenderet: “Miserum te iudico, quod numquam fuisti miser. Transisti sine adversario vitam; nemo sciet quid potueris, ne tu quidem ipse.” Opus est enim ad notitiam sui experimento; quid quisque posset nisi temptando non didicit. Itaque quidam ipsi ultro se cessantibus malis obtulerunt et virtuti iturae in obscurum occasionem per quam 4enitesceret quaesierunt. Gaudent, inquam, magni viri aliquando rebus adversis, non aliter quam fortes milites bello. Triumphum ego murmillonem sub Tib. Caesare de raritate munerum audivi querentem: “Quam bella,” inquit, “aetas perit!”

Gnomologium Vaticanum, 518

“Sophokles the tragic poet, after he heard that Euripides died in Macedonia, said “The whetstone of my poetry is gone.”

Σοφοκλῆς, ὁ τῶν τραγῳδιῶν ποιητής, ἀκούσας Εὐριπίδην ἐν Μακεδονίᾳ τεθνηκέναι εἶπεν· „ἀπώλετο ἡ τῶν ἐμῶν ποιημάτων ἀκόνη.”

When You Can, Live as You Should

Seneca, Moral Epistles 7.8-9

“Both habits, moreover, should be avoided. Don’t imitate bad people, because there are many of them, nor hate the many, because you aren’t like them. Take shelter in yourself, whenever you can. Spend time with people who will make you a better person. Embrace those whom you can make better. Such improvement is a partnership, for people learn while they teach.”

Utrumque autem devitandum est; neve similis malis fias, quia multi sunt, neve inimicus multis, quia dissimiles sunt. Recede in te ipsum, quantum potes. Cum his versare, qui te meliorem facturi sunt. Illos admitte, quos tu potes facere meliores. Mutuo ista fiunt, et homines, dum docent, discunt.

Seneca, De Beata Vita 17-18

“ ‘This is enough for me: to each day lose one of my vices and recognize my mistakes. I have not perfected my health, nor certainly will I. I hope to relieve my gout rather than cure it, happy if it comes less frequently and cause less pain. But when I compare myself to your feet, I am a sprinter even though crippled.’

I do not say these things for myself—since I am deep in every kind of vice—but for the person who has done something.

You say, “You talk one way but you live another.” This insult, most shameful and hateful friend, was thrown at Plato, tossed at Epicurus, and dropped on Zeno. For all these people were talking not about how they were living themselves but about how they should live. When it comes to virtue, I do not talk about myself, and my fight is with vices, but chiefly my own. When I can, I will live as I should.”

Hoc mihi satis est, cotidie aliquid ex vitiis meis demere et errores meos obiurgare. Non perveni ad sanitatem, ne perveniam quidem; delenimenta magis quam remedia podagrae meae compono, contentus, si rarius accedit et si minus verminatur; vestris quidem pedibus comparatus, debilis1 cursor sum.” Haec non pro me loquor—ego enim in alto vitiorum omnium sum—, sed pro illo, cui aliquid acti est.

 “Aliter,” inquis, “loqueris, aliter vivis.” Hoc, malignissima capita et optimo cuique inimicissima, Platoni obiectum est, obiectum Epicuro, obiectum Zenoni; omnes enim isti dicebant non quemadmodum ipsi viverent, sed quemadmodum esset ipsis vivendum. De virtute, non de me loquor, et cum vitiis convicium facio, in primis meis facio. 2Cum potuero, vivam quomodo oportet.

Image result for medieval manuscripts meditating
Verdun, Bibl. mun., ms. 0070, f. 42v.

Debate Me Boys, Take Note: Better to Have No Reason Than Use it for Harm

Cicero, De Natura Deorum, 3.77–78

“These kind of things belong to poets; we, moreover, want to be philosophers, masters of facts not fables. And yet, these gods of poetry, if they know that these things would be ruinous for their children, would be considered to have sinned in conferring a favor.

It is just as if, according to that thing which Aristo of Chios used to say, that philosophers hurt their audiences when the things they say well are interpreted badly (for it was possible still to leave Aristippus’ school as a profligate or Zeno’s school bitter and angry).

If it is this way, and those who have heard them leave with twisted minds because they understand the philosophers’ arguments incorrectly, then it befits philosophers more to be quiet than cause their audiences harm. In this way, if people pervert the capacity for reason which was given by the gods to provide good council and used it instead for fraud and harm, then it would have been better if it had not been given to the human race at all.”

Poetarum ista sunt, nos autem philosophi esse volumus, rerum auctores, non fabularum. Atque hi tamen ipsi di poetici si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in beneficio putarentur. Ut si verum est quod Aristo Chius dicere solebat, nocere audientibus philosophos iis qui bene dicta male interpretarentur (posse enim asotos ex Aristippi, acerbos e Zenonis schola exire), prorsus, si qui audierunt vitiosi essent discessuri quod perverse philosophorum disputationem interpretarentur, tacere praestaret philosophos quam iis qui se audissent nocere: sic, si homines rationem bono consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque convertunt, non dari illam quam dari humano generi melius fuit. Ut, si medicus sciat eum aegrotum qui iussus sit vinum sumere meracius sumpturum statimque periturum, magna sit in culpa, sic vestra ista providentia reprehendenda, quae rationem dederit

picture of socrates sitting at a table with Aspasia. Alcibiades looms behind him

Nicolas-André Monsiau “The Debate of Socrates and Aspasia ” 1800

 

Carpe Diem is Too Late

Seneca, Consolation ad Marciam 10.5

“The spirit must be warned that it loves things which will one day leave—no, they are already leaving. Whatever is granted to you by fortune, take it as if it has no guaranty. Seize up the pleasures of your children and allow your children to enjoy you in turn. And drink down every bit of joy without stopping.

Nothing is promised to you for this evening—I have granted too much a pledge—nothing is promised for this hour. You must hurry, we are being chased from behind. Soon this friend will be elsewhere, soon these friendships will be lost lost when the battle’s cry is raised. In truth, everything is stolen away. Poor are you fools who do not know how to live in flight.”

Saepe admonendus est animus, amet ut recessura, immo tamquam recedentia. Quicquid a fortuna datum est, tamquam exempto auctore possideas. Rapite ex liberis voluptates, fruendos vos in vicem liberis date et sine dilatione omne gaudium haurite; nihil de hodierna nocte promittitur—nimis magnam advocationem dedi—, nihil de hac hora. Festinandum est, instatur a tergo. Iam disicietur iste comitatus, iam contubernia ista sublato clamore solventur. Rapina verum omnium est; miseri nescitis in fuga vivere!

It's #MorbidMonday and here comes death riding a skeletal horse @BLMedieval Yates Thompson 6 f. 137
@BLMedieval Yates Thompson 6 f. 137

What Audience Are You Writing For? Cicero on the Middle-Ground

[Marcus Varro is the speaker in this excerpt]

Cicero, Academica 1.4

“Because I recognized that philosophy had been most expertly explored in the Greek language, I believed that anyone from Rome who was inclined toward the subject would prefer to read it in Greek, if they were educated in Greek doctrines. If they shuddered at Greek arts and learning, they would not be interested in those very matters which could not be understood without Greek. So, I did not want to write what the unlearned could not understand or what the learned would not care to.”

Nam cum philosophiam viderem diligentissime Graecis litteris explicatam, existimavi si qui de nostris eius studio tenerentur, si essent Graecis doctrinis eruditi, Graeca potius quam nostra lecturos; sin a Graecorum artibus et disciplinis abhorrerent, ne haec quidem curaturos quae sine eruditione Graeca intellegi non possunt; itaque ea nolui scribere quae nec indocti intellegere possent nec docti legere curarent.

Image result for Ancient Roman philosopher