Every Academic’s Dream: A Wealthy Patron Puts You on the Map

Suetonius, Lives of Illustrious Men: Rhetoricians 29

Sextus Clodius, from Sicily, was a teacher of both Latin and Greek oratory. He had bad eyesight and a mean tongue and used to claim that he wore out his eyes in friendship with Marcus Antonius the Triumvir. He also said that Antony’s wife Fulvia, who had one cheek rather swollen, “directs the point of his pen”. For this he was more not less pleasing to Antony!

After Antony became consul, Clodius got a great gift from him, as Cicero objects in his Philippics: “You hire on a school teacher for the sake of his jokes, raised up an orator with you and your drinking-buddies’ jokes, and you have let him say whatever he wants about you, this thoroughly witty man.

Ah, but it is pretty easy to say things against you and yours. Look at how much this orator was paid. Listen to this senators; observe the wound to your nation. You gave to this orator Sextus Clodius two thousand Leontine acres which are untaxable—such a great price to learn nothing!”

V (29). Sextus Clodius, e Sicilia, Latinae simul Graecaeque eloquentiae professor, male oculatus et dicax, par oculorum in amicitia M. Antonii triumviri extrisse se aiebat; eiusdem uxorem Fulviam, cui altera bucca inflatior erat, acumen stili tentare dixit, nec eo minus, immo vel magis ob hoc Antonio gratus. A quo mox consule ingens etiam congiarium accepit, ut ei in “Philippicis” Cicero obicit: “Adhibes18 ioci causa magistrum, suffragio tuo et compotorum tuorum rhetorem, cui concessisti ut in te quae vellet diceret, salsum omnino hominem, sed materia facilis in te1 et in tuos dicta dicere. At quanta merces rhetori est data! Audite, audite, P. C., et cognoscite rei p. vulnera. Duo milia iugerum campi Leontini Sex. Clodio rhetori assignasti et quidem immunia, ut tanta mercede nihil sapere disceres.”

Image result for Ancient Roman Marcus antonius

“I buy my teachers right….”

Augustus Caesar, Maybe Not the Nicest Guy

Suetonius, Divus Augustus 15

“Following the capture of Perusia, [Augustus] turned his mind to vengeance on many people—facing those who were trying to beg forgiveness or make an excuse with one response: “you must die.”

Some authors record that three hundred people from both orders were picked out from the war-prisoners and slaughtered like sacrificial animals at the altar built to Divine Julius on the Ides of March. There are those who report that he turned to war with a specific plan, namely to trap his secret adversaries and those whom fear rather than willingness constrain and, once the model of Lucius Antonius* was offered, to pay the bonuses promised to veterans once he had conquered his enemies and liquidated their assets.”

Perusia capta in plurimos animadvertit, orare veniam vel excusare se conantibus una voce occurrens “moriendum esse.” Scribunt quidam trecentos ex dediticiis electos utriusque ordinis ad aram Divo Iulio exstructam Idibus Martiis hostiarum more mactatos. Exstiterunt qui traderent conpecto eum ad arma isse, ut occulti adversarii et quos metus magis quam voluntas contineret, facultate L. Antoni ducis praebita, detegerentur devictisque iis et confiscatis promissa veteranis praemia solverentur.

*Lucius (Marcus Antonius’ brother) had been a target of the siege at Perusia. Octavian [Augustus] let him live and sent him to serve as governor in what is now Spain.

Image result for ancient roman augustus perugia

Augustus as Pontifex Maximus, A Righteous and Religious Man

Cicero, Always Chirping about the Ides of March

Earlier in the Month I posted some of Cicero’s comments about the Ides of March to Brutus. Here is a letter from Brutus complaining about Cicero.

Letters: Brutus to Atticus, I.17

“You write to me that Cicero is amazed that I say nothing about his deeds. Since you are hassling me, I will write you what I think thanks to your coaxing.

I know that Cicero has done everything with the best intention. What could be more proved to me than his love for the republic? But certain things seem to me, what can I say, that the most prudent man has acted as if inexperienced or ambitiously, this man who was not reluctant to take on Antony as an enemy when he was strongest?

I don’t know what to write to you except a single thing: the boy’s desire and weakness have been increased rather than repressed by Cicero and that he grinds on so far in his indulgence that he does not refrain from invectives that rebound in two ways. For he too has killed many and he must admit that he is an assassin before what he objects to Casca—in which case he acts the part of Bestia to Casca—

Or because we are not tossing about every hour the Ides of March the way he always has the Nones of December in his mouth, will Cicero find fault in the most noble deed from a better vantage point than Bestia and Clodius were accustomed to insult his consulship?

Our toga-clad friend Cicero brags that he has stood up to Antony’s war. How does it profit me if the cost of Antony defeated is the resumption of Antony’s place?  Or if our avenger of this evil has turned out to be the author of another—an evil which has a foundation and deeper roots, even if we concede <whether it is true or not> those things which he does come from the fact that he either fears tyranny or Antony as a tyrant?

 But I don’t have gratitude for anyone who does not protest the situation itself provided only that he serves one who is not raging at him. Triumphs, stipends, encouragement with every kind of degree so that it does not shame him to desire the fortune of the man whose name he has taken—is that a mark of a Consular man, of a Cicero?

1Scribis mihi mirari Ciceronem quod nihil significem umquam de suis actis; quoniam me flagitas, coactu tuo scribam quae sentio.

Omnia fecisse Ciceronem optimo animo scio. quid enim mihi exploratius esse potest quam illius animus in rem publicam? sed quaedam mihi videtur—quid dicam? imperite vir omnium prudentissimus an ambitiose fecisse, qui valentissimum Antonium suscipere pro re publica non dubitarit inimicum? nescio quid scribam tibi nisi unum: pueri et cupiditatem et licentiam potius esse irritatam quam repressam a Cicerone, tantumque eum tribuere huic indulgentiae ut se maledictis non abstineat iis quidem quae in ipsum dupliciter recidunt, quod et pluris occidit uno seque prius oportet fateatur sicarium quam obiciat Cascae quod obicit et imitetur in Casca Bestiam. an quia non omnibus horis iactamus Idus Martias similiter atque ille Nonas Decembris suas in ore habet, eo meliore condicione Cicero pulcherrimum factum vituperabit quam Bestia et Clodius reprehendere illius consulatum soliti sunt?

Sustinuisse mihi gloriatur bellum Antoni togatus Cicero noster. quid hoc mihi prodest, si merces Antoni oppressi poscitur in Antoni locum successio et si vindex illius mali auctor exstitit alterius fundamentum et radices habituri altiores, si patiamur, ut iam <dubium sit utrum>ista quae facit dominationem an dominum [an] Antonium timentis sint? ego autem gratiam non habeo si quis, dum ne irato serviat, rem ipsam non deprecatur. immo triumphus et stipendium et omnibus decretis hortatio ne eius pudeat concupiscere fortunam cuius nomen susceperit, consularis aut Ciceronis est?

Image result for Ancient Roman Cicero

 

Guarding the State Against Revolution

Inspired by the collective labor action in the UK, I posted Livy’s account of the first Roman strike (secessio plebis) yesterday. Here are a few additional passages.

Caesar, Civil War 1.7.5-7

“Whenever in the past the senate has made a decree asking officers to make sure that the republic meet no harm—and in this wording the senatus consultum is also a call to arms for the Roman people—it has been made under the condition of evil laws, a violent tribune, or during a secession of the plebs when they had occupied the temples and mounts. [Caesar] explained that these examples from an earlier age were paid for with the fates of Saturninus and the Gracchi. (At that time none of these things were done or even considered. No law was suggested; no assembly was called; no secession was made.)

quotienscumque sit decretum darent operam magistratus ne quid res publica detrimenti caperet, qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus, factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis. 6Atque haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini atque Gracchorum casibus docet. (Quarum rerum illo tempore nihil factum, ne cogitatum quidem. Nulla lex promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta.)

 

Cicero, Republic II.58

“For that very principle which I introduced at the beginning is this: unless there is equal access in a state to laws, offices, and duties so that the magistrates have sufficient power, the plans of the highest citizens have enough authority, and the people have enough freedom, the state cannot be guarded against revolution. For when our state was troubled by debt, the plebeians first occupied the Sacred Mount and then the Aventine.”

Id enim tenetote, quod initio dixi, nisi aequabilis haec in civitate conpensatio sit et iuris et officii et muneris, ut et potestatis satis in magistratibus et auctoritatis in principum consilio et libertatis in populo sit, non posse hunc incommutabilem rei publicae conservari statum. nam cum esset ex aere alieno commota civitas, plebs montem sacrum prius, deinde Aventinum occupavit.

 

Cicero, Republic II.63

“Therefore, because of the injustice of these men [the decemviri], there was the largest rebellion and the whole state was transformed. For those rulers had created two tables of laws which included most inhumanely, a law against plebeians wedding patricians, even though marriage between different nationalities is permitted! This law was later voided by the plebeian Canuleian Decree. The [decemviri also pursued their own pleasure harshly and greedily in every exercise of power over the people.”

ergo horum ex iniustitia subito exorta est maxima perturbatio et totius commutatio rei publicae; qui duabus tabulis iniquarum legum additis, quibus, etiam quae diiunctis populis tribui solent conubia, haec illi ut ne plebei cum patribus1 essent, inhumanissima lege sanxerunt, quae postea plebei scito Canuleio abrogata est, libidinoseque omni imperio et acerbe et avare populo praefuerunt.

 

Here is the opening summary from Brill’s New Pauly on the secessio plebis (2006: von Ungern-Sternberg, Jürgen)

“Roman tradition terms as secessio (from Latin secedere, ‘to go away, to withdraw’) the remonstrative exodus of the Roman plebeians from the urban area delimited by the pomerium on to a neighbouring hill. This action was on a number of occasions the culmination of confrontation between the patricians ( patricii ) and the plebs . The first secessio in particular may have been instrumental in the formation of a self-conscious plebeian community under the leadership of at first two, later apparently five people’s tribunes ( tribunus plebis ), to whose protection all plebeians committed themselves by a lex sacrata (‘law subject to the sanction of execration’)”

Related image

The Aventine Hill

A Tyranny of Luck and a Stranger

Sallust, Letter to Caesar 2.3

“While the courts just as in previous eras have been run by the three orders, those political factions still rule them: they give and take what they may, giving the innocent the runaround and heaping honors on their own. Neither crime nor shame nor public disgrace disqualifies them from office. They rob, despoil whomever they please. And finally, as if the city has been sacked, they rely on their own lust and excess instead of the laws.

And for me this would only be a source of limited grief if, in their typical fashion, they were pursuing a victory born from excellence. But the laziest of people whose total strength and excellence come from their tongue are arrogantly administering a tyranny gained through luck and from another person! For what treason or civil discord has obliterated so many families? Who whose spirit was ever so hasty and extreme in victory?”

Iudicia tametsi, sicut antea, tribus ordinibus tradita sunt, tamen idem illi factiosi regunt, dant, adimunt quae lubet, innocentis circumveniunt, suos ad honorem extollunt. Non facinus, non probrum aut flagitium obstat, quo minus magistratus capiant. Quos commodum est trahunt, rapiunt; postremo tamquam urbe capta libidine ac licentia sua pro legibus utuntur.

Ac me quidem mediocris dolor angeret, si virtute partam victoriam more suo per servitium exercerent. Sed homines inertissimi, quorum omnis vis virtusque in lingua sita est, forte atque alterius socordia dominationem oblatam insolentes agitant. Nam quae seditio aut dissensio civilis tot tam illustris familias ab stirpe evertit? Aut quorum umquam in victoria animus tam praeceps tamque inmoderatus fuit?

 

Image result for ancient roman politics

The Rise and Fall of Republican Rome as Stages in a Life: Which Age Are We?

Seneca the Elder, Historical Fragments, 1 [=Lactant. Inst. Div. 7.15.14]

“Seneca outlined the periods of Roman history in “life-stages”. The first was her infancy under the king Romulus, who parented Rome and educated her. Then there followed a childhood under various kings thanks to whom the city grew and was shaped by many practices and institutions. Then, while Tarquin was king and Rome began to become more adult, it could not endure servitude and, once the yoke of arrogant rule was thrown off, preferred to heed laws instead of kings.

Once the Roman adolescence ended with the close of the Punic war,  it began to show the full strength of adulthood. For, when Carthage was subdued, that city which was an ancient rival for power, Rome extended her hands over the whole earth, both land and sea until every king and nation had bent to her power.

But, since there was no reason left for wars, Rome began to use her strengths poorly and wore herself out. This was the first step of old age: when Rome was wounded by civil wars and suffering from internal evil, she returned again to the practice of individual rule, as if she had devolved into a second infancy. Thus she lost the freedom which she defended when Brutus was its agent and champion and grew weak in old age, as if she had not the strength to support herself unless she could use the ‘cane’ of kings.”

Seneca Romanae urbis tempora distribuit in aetates; primam enim dixit infantiam sub rege Romulo fuisse, a quo et genita et quasi educata sit Roma, deinde pueritiam sub ceteris regibus, a quibus et aucta sit et disciplinis pluribus institutisque formata. At vero Tarquinio regnante, cum iam quasi adulta esse coepisset, servitium non tulisse, et reiecto superbae dominationis iugo maluisse legibus obtemperare quam regibus, cumque esset adulescentia eius fine Punici belli terminata, tum denique confirmatis viribus coepisse iuvenescere. Sublata enim Carthagine, quae diu aemula imperii fuit, manus suas in totum orbem terra marique porrexit, donec regibus cunctis et nationibus imperio subiugatis, cum iam bellorum materia deficeret, viribus suis male uteretur, quibus se ipsa confecit. Haec fuit prima eius senectus, cum bellis lacerata civilibus atque intestino malo pressa rursus ad regimen singularis imperii recidit quasi ad alteram infantiam revoluta. Amissa enim libertate, quam Bruto duce et auctore defenderat, ita consenuit tamquam sustentare se ipsa non valeret nisi adminiculo regentium uteretur.

Image result for Ancient Rome Republic old man

Head of Old Man, 1st Century BCE. Torlonia Museum (Rome)

Coarse Wit, Captive Audiences: The Oratorical practices of Gaius Caligula

Suetonius, Gaius Caligula 53

“Of the liberal arts, Caligula paid the least attention to literature and the most to rhetoric. He was as eloquent and witty as you would want, especially when he could launch an attack on someone. Words and phrases used to find him whenever he was angry—his articulation and voice too rose up so that it was impossible for him to stay in the same place thanks to excitement and he was heard well by people standing far away.

When he was about to give a speech, he used to threaten to unsheathe the tool of his nocturnal strains, and he despised work composed smoothly and with style so much that he used to say that Seneca wrote “only school-essays” and was “sand without lime”. He was also in the custom of responding to the successful speeches of orators and of working on accusations and defenses for major matters brought to the senate; when his stylus progressed well, whether he was adding guilt or lightening responsibility with his own oration, the whole equestrian class was invited to hear him by edict.”

LIII. Ex disciplinis liberalibus minimum eruditioni, eloquentiae plurimum attendit, quamtumvis facundus et promptus, utique si perorandum in aliquem esset. Irato et verba et sententiae suppetebant, pronuntiatio quoque et vox, ut neque eodem loci prae ardore consisteret et exaudiretur a procul stantibus. Peroraturus stricturum se lucubrationis suae telum minabatur, lenius comptiusque scribendi genus adeo contemnens, ut Senecam tum maxime placentem “commissiones meras” componere et “harenam esse sine calce” diceret. Solebat etiam prosperis oratorum actionibus rescribere et magnorum in senatu reorum accusationes defensionesque meditari ac, prout stilus cesserat, vel onerare sententia sua quemque vel sublevare, equestri quoque ordine ad audiendum invitato per edicta.

 

Image result for Ancient Roman Gaius Caligula

%d bloggers like this: