Better Not to Live Than See These Things!

This is a real passage from Cicero, unlike some others.

Cicero to Titus, 46 BCE Letters to Friends 5.16

“If your own sorrow moves you or if you are weeping at the thought of your own affairs, then I believe that you cannot easily use up all your pain. If, however, the greater spirit of love tortures who and you grieve over the loss of those who have died, I will not repeat those things which I have most frequently read and heard—that there is nothing bad in death since if any sense of it exists then it should not be considered death but some immortality, while if there is no sense of it at all than what cannot be felt should not be considered pitiable.

But I can still assert this without a second thought: whoever has departed from the current events which have been whipped up and prepared and are hanging over our country has been robbed of nothing. What room is there left any more for shame, honor, virtue, honest pursuits, the noble arts, any kind of liberty or even place of safety?”

Quod si tuum te desiderium movet aut si tuarum rerum cogitatione maeres, non facile exhauriri tibi istum dolorem posse universum puto; sin illa te res cruciat quae magis amoris est, ut eorum qui occiderunt miserias lugeas, ut ea non dicam quae saepissime et legi et audivi, nihil mali esse in morte, ex qua si resideat sensus immortalitas illa potius quam mors ducenda sit, sin sit amissus nulla videri miseria debeat quae non sentiatur, hoc tamen non dubitans confirmare possum, ea misceri, parari, impendere rei publicae quae qui reliquerit nullo modo mihi quidem deceptus esse videatur. quid est enim iam non modo pudori, probitati, virtuti, rectis studiis, bonis artibus sed omnino libertati ac saluti loci?

Death of Cicero

Telling Teacher about Groin Pain

Marcus Aurelius to Fronto, 148–149 a.d. 

“I have learned that you have pain in your groin, my teacher. Because I remember how much trouble this pain usually gives you, I myself am suffering the worst worry. But my hope that in the time it took for this news to come to me that pain has potentially given in to applications and treatments lessons my worry. We are at this point enduring the summer heat, but our little girls—may it be permitted to say—are growing well. We suspect we are enduring healthy weather and spring temperatures. Goodbye, best of teachers.”

Magistro meo salutem.

Doluisse te inguina cognosco, mi magister, et quom recordor quantam vexationem tibi iste dolor adferre soleat, gravissimam sollicitudinem patior. Sed me levat quod spero illo spatio, quo perferebatur huc1 nuntius, potuisse cedere fomentis et remediis illam vim doloris. Nos aestivos calores adhuc experimur, sed quom parvolae nostrae, dixisse liceat, commode valeant, mera salubritate et verna temperie frui existimamus. Vale mi optime magister.

 

For the second part we have the better translation from Marius Ivașcu  “We are still experiencing the scorching heat of summer, but as long as our little ones – if we may say so – are feeling comfortable – we reckon we are enjoying pure health and springly mildness.” 

Image result for marcus aurelius

Give Me The Books! Legacy Hunter, Bibliophile Edition

Cicero to Atticus, 1.20 12 May 60

“Now, so I might return to my own affair, Lucius Papirius Paetus, a good man and my fan, has set aside as a gift for me the books which Servius Claudius left. Because your friend Cincius informed me that it is permitted thanks to the Lex Cincias for me to take them, I told him happily that I would accept the books if he brought them to me. Now, if you care for me and you know that I care for you too, please endeavor through your friends, clients, guests even your freedmen and slaves if necessary, to ensure that not even a page is lost.

For I seriously need both the Greek books—which I have an idea about—and the Latin ones—which I know that he left. Day-by-day I find rest for myself in these books in whatever time is left for me from my political work. I will be really, really thankful if you would be as diligent in this as you are usually in the affairs which you understand concern me deeply. I also entrust to you Paetus’ personal business, concerning which he owes you the greatest thanks. And I not only ask but I even implore you to visit us soon.”

7 Nunc ut ad rem meam redeam, L. Papirius Paetus, vir bonus amatorque noster, mihi libros eos quos Ser. Claudius reliquit donavit. cum mihi per legem Cinciam licere capere Cincius amicus tuus diceret, libenter dixi me accepturum si attulisset. nunc si me amas, si te a me amari scis, enitere per amicos, clientis, hospites, libertos denique ac servos tuos, ut scida ne qua depereat. nam et Graecis iis libris quos suspicor et Latinis quos scio illum reliquisse mihi vehementer opus est. ego autem cottidie magis quod mihi de forensi labore temporis datur in iis studiis conquiesco. per mihi, per, inquam, gratum feceris si in hoc tam diligens fueris quam soles in iis rebus quas me valde velle arbitraris, ipsiusque Paeti tibi negotia commendo, de quibus tibi ille agit maximas gratias, et ut iam invisas nos non solum rogo sed etiam suadeo.

15th century Bologna, University Library. Cod. Bonon. 963, f. 4

 

Cicero might be a bit of a bibliomaniac. We have posted earlier about his letter to his brother, asking for books. He describes returning home as a reunion with his books. (Vergerio riffs on this) Petrarch seems to have contracted a similar disease. (Really, he was incurable.)

Antiquity had an apocryphal moral argument about Cicero earning his life in exchange for burning his books.

And although Mark Tully is all about giving books, he’s not much into lending them:

Letters to Atticus, 8

“Beware of lending your books to anyone; save them for me, as you write that you will. The greatest excitement for them has gripped me, along with a contempt for everything else.”

libros vero tuos cave cuiquam tradas; nobis eos, quem ad modum scribis, conserva. summum me eorum studium tenet, sicut odium iam ceterarum rerum.

Civil Conflict and the Punishment of Children

Cicero, Letters to Brutus, 23 (I.15), 43 BCE

“There has been no civil war in our state which I can remember in which, regardless of which side was victorious, there was not some hope for a government in the future. In this conflict, however, I could not easily confirm what government we would have if we are victorious, but there will surely never be another if we lose.

This is why I put forth harsh legislation against Antony and Lepidus too, not so much for the sake of vengeance as to frighten the lawless citizens among us from besieging their own country and to prepare for posterity a reason why no one should desire to emulate such insanity.

Although this idea certainly was not more mine than everyone’s, in one way it seems cruel: the fact that children, who have earned none of this, suffer the same punishment as their parents. But this is an ancient practice which has existed in every kind of state. Even the children of Themistocles lived in deprivation! If the same penalty attends citizens condemned in court, how could we possibly be easier against our enemies? And what can anyone complain about me when he would have to admit that if he had defeated me he would have treated me worse?”

nullum enim bellum civile fuit in nostra re publica omnium quae memoria mea fuerunt, in quo bello non, utracumque pars vicisset, tamen aliqua forma esset futura rei publicae: hoc bello victores quam rem publicam simus habituri non facile adfirmarim, victis certe nulla umquam erit. dixi igitur sententias in Antonium, dixi in Lepidum severas, neque tam ulciscendi causa quam ut et in praesens sceleratos civis timore ab impugnanda patria deterrerem et in posterum documentum statuerem ne quis talem amentiam vellet imitari. quamquam haec quidem sententia non magis mea fuit quam omnium. in qua videtur illud esse crudele, quod ad liberos, qui nihil meruerunt, poena pervenit. sed id et antiquum est et omnium civitatum, si quidem etiam Themistocli liberi eguerunt. et si iudicio damnatos eadem poena sequitur civis, qui potuimus leniores esse in hostis? quid autem queri quisquam potest de me qui si vicisset acerbiorem se in me futurum fuisse confiteatur necesse est?

Siege of Montargis. Chroniques de France ou de Saint Denis (from 1422 to 1460) France, N. (Calais?); 1487. ff. 1-299v. British Library, Royal 20 E VI f. 22
Siege of Montargis. Chroniques de France ou de Saint Denis (from 1422 to 1460) France, N. (Calais?); 1487. ff. 1-299v. British Library, Royal 20 E VI f. 22

Pliny, Trajan and a Grant of Citizenship

CVI Pliny to Trajan

“I was asked, lord, by Publius Accius Aquila, a centurion in the sixth cohort of the cavalry, to send you a document asking for your indulgence on the status of his daughter as a citizen. I think it is hard to deny, since I know how much you are accustomed to hearing your soldiers’ requests with patience and kindness.”

CVI C. Plinius Traiano Imperatori
Rogatus, domine, a P. Accio Aquila, centurione cohortis sextae equestris, ut mitterem tibi libellum per quem indulgentiam pro statu filiae suae implorat, durum putavi negare, cum scirem quantam soleres militum precibus patientiam humanitatemque praestare.

CVII Traianus Plinio

“I read the request from Publius Accius Aguila, the centurion of the sixth cavalry cohort, which you sent to me. I have acceded to his pleas for his daughter to have Roman citizenship. I have sent you the document which you may provide to him.”

Libellum P. Accii Aquilae, centurionis sextae equestris, quem mihi misisti, legi; cuius precibus motus dedi filiae eius civitatem Romanam. Libellum rescriptum quem illi redderes, misi tibi.

Roman Military Diploma

A Husband Writes Home with a Packing List

P.Mich. 3 214

“Paniskos [writes] to my spouse, Ploutogenia, mother of my daughter, many greetings.

Above all, I pray for your good fortune every day from the paternal gods. I want you to know, sister, that we have been staying in Koptos near your sister and her children, so do not feel any annoyance at coming to Koptos, since your relatives are here. And just as you wholly desire to embrace her much and you pray to the gods each day, so too does she long to embrace you with your mother.

As soon as you receive this letter, make ready so that you may come immediately if I send for you. And, when you come, bring with you: ten skins of wool, six jars of olives, four of honey, my shield—only the unused one—and my helmet. Oh, bring my lances too. Bring also all the parts for the tent. If you find the occasion, come here with good people. Have Nonnos come too. Bring all of our clothing when you come. Also bring your golden jewelry when you come, but don’t wear those things openly on the boat.

Greetings to my lady and my daughter Heliodôra. Hermias says hello.

On the other side: “Give this to my wife and my daughter. From their father Paniskos.”

Πανίσκο[ς] τῇ σοιμβ[ί]ῳ μου Πλουτογενίᾳ μητρὶ τῆς θυγατρός μου πλῖστα χαίρειν. πρὸ μὲν <πάντων> εὔχομέ σοι τὴν ὁλοκληρία[ν] καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν παρὰ τοῖς θεοῖς πᾶ⟦τρ⟧σι. γινώσκειν σε οὖν θέλω, ἀδελφή, ὅτι ἐν Κόπτωι αἰ⟦ε⟧μίναμεν ἐνγὺς τῆς ἀδελφῆς ⟦μου⟧ σου καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς, ὅπως μὴ λυπηθῇς ἐρχομένη ἐν τῇ Κόπτῳ· εἰσὶ γὰρ ἐνθάδε οἱ ἀδελφοί σου. ὅπερ καὶ σὺ πάντως βούλῃ αὐτὴν ἀσπάσαστε {αὐτὴν} πολλά, τοῖς θεοῖς εὔχετ[ε] καθ᾿ ἡμέραν βουλομένη σε ἀσπάζε[σ]θαι μετὰ τῆς μητρός σου. δ[ε]ξαμ[έ]νη οὖν μου τὰ γράμ <μα>-τα ταῦτα ποίησόν σου τὰ <κατὰ> χέρα, ὅπως, ἐὰν πέμψω ἐπὶ σέν, ταχέως ἔλθῃς. καὶ ἔνεγκον ἐρχομένη ποκάρια ἐριδίων δέκα, ἐλεῶν κεράμια ἕξ, στά⟦υ⟧γματος κεράμια τέσσερα, καὶ τὸ ὅπλον μου τὸ κενὸν μόνον, τὸ κασίδιόν μου. φέρε καὶ τὰ λογχία μου. φέρε καὶ τὰ τοῦ παπυλίωνος σκεύη. ἐὰν εὕρητε εὐκερίαν, μετὰ ἀνθρώπων καλῶν δεῦτε. ἐρχέστω μεθ᾿ ἡμῶν Νόννος. ἔνεγκον ἡμῶν πάντα τὰ ἡμάτια ἐρχομένη. ἔνεγκον ἐρχομένη σου τὰ χρυσία, ἀλλὰ μὴ αὐτὰ φορέσῃς ἐν τῷ πλο[ί]ῳ. ἀσπάζεμε τὴν κυρίαν μου θυγατέραν Ἡλιοδώραν. ἀσπάζετε ὑμᾶς Ἑρμίας.

pap
From APIS

The Implements We Worship

Anonymous, Epistle to Diognetus 2

“Again, couldn’t those things which you worship be reshaped by humans into implements similar to the rest? Aren’t they all deaf? Aren’t they all blind? Aren’t they soulless and without perception? Aren’t they incapable of motion? Aren’t they rotting? Aren’t they decaying?

And you call these things gods. You are slaves to these things. You worship them. In the end, you will be like them.”

οὐ ταῦτα πάλιν, τὰ νῦν ὑφ᾿ ὑμῶν προσκυνούμενα, δύναιτ᾿ ἂν ὑπὸ ἀνθρώπων σκεύη ὅμοια γενέσθαι τοῖς λοιποῖς; οὐ κωφὰ πάντα; οὐ τυφλά; οὐκ ἄψυχα; οὐκ ἀναίσθητα; οὐκ ἀκίνητα; οὐ πάντα σηπόμενα; οὐ πάντα φθειρόμενα;

ταῦτα θεοὺς καλεῖτε, τούτοις δουλεύετε, τούτοις προσκυνεῖτε, τέλεον δ᾿ αὐτοῖς ἐξομοιοῦσθε.

Image result for ancient greek idols

Living Like Cicero–Reading Things, Writing Things

Cicero, Letters 197 (IX.26) to Papirius Paetus

“And so, life passes. Each day, something is read or is written. Then, since I owe something to my friends, I eat with them–not beyond the law, as if anything is these days, but just a little short of it and clearly so. You don’t need to fear my visit at all. You’ll find a guest who eats little, but has many jokes.”

Sic igitur vivitur. cottidie aliquid legitur aut scribitur. dein, ne amicis nihil tribuamus, epulamur una non modo non contra legem, si ulla nunc lex est, sed etiam intra legem, et quidem aliquanto. qua re nihil est quod adventum nostrum extimescas. non multi cibi hospitem accipies, multi ioci.

Cicero, Letters to Atticus, 281 (XII.40)

“Well, you write that you fear that my reputation and my respect is depleted because of my mourning and I don’t understand what people are criticizing or what they expect. That I not feel grief? How’s that possible? Should I not be laid out because of it? Who was ever less paralyzed than me? When your home was lifting me up, who did I refuse? Who came and was offended?

I left from you for Astura. These pleasant folks who criticize me can’t even read the number of pages I have written. How well they would do it is another matter, but it is the kind of writing that no one with a truly depressed spirit could accomplish. So, I spend thirty days at “the garden”. Did anyone go lacking seeing me or enjoying my easy conversation?

Right now I am reading things, I am writing things even as those who are with me are managing leisure worse than I handle work. If anyone asks why I’m not at Rome it’s because it’s vacation.”

Quod scribis te vereri ne et gratia et auctoritas nostra hoc meo maerore minuatur, ego quid homines aut reprehendant aut postulent nescio. ne doleam? qui potest? ne iaceam? quis umquam minus? dum tua me domus levabat, quis a me exclusus? quis venit qui offenderet? Asturam sum a te profectus. legere isti laeti qui me reprehendunt tam multa non possunt quam ego scripsi. quam bene, nihil ad rem; sed genus scribendi id fuit quod nemo abiecto animo facere posset. triginta dies in horto fui. quis aut congressum meum aut facilitatem sermonis desideravit? nunc ipsum ea lego, ea scribo ut hi qui mecum sunt difficilius otium ferant quam ego laborem. si quis requirit cur Romae non sim: quia discessus est

Related image

A Model Friend Request for Readers; A Somewhat Awkward Dating Profile

Dio Chrysostom, 18.21

 “I would like it, if it were also pleasing to you, for us to meet at some time and then, spending time with ancient writers and talking about them, be useful to one another.”

βουλοίμην δ᾿ ἄν, εἴ σοι κεχαρισμένον εἴη, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ποτε ἡμᾶς γενέσθαι, ἵνα καὶ ἐντυγχάνοντες τοῖς παλαιοῖς καὶ διαλεγόμενοι περὶ αὐτῶν χρήσιμοί τι γενοίμεθα.

Image result for Ancient Greek and Roman Reading fresco

[I actually find this sentiment a little sweet and completely relatable]

The Difference between Dialogues and Letters

Demetrius, On Style 223-224

“Then we will talk about the style of a letter which also needs to be simple. Artemôn who edited the letters of Aristotle, says that we ought to write letters the same way as dialogues since a letter is similar to one side of a dialogue.

Perhaps he speaks the truth in this, but not all of it. For a letter ought to be a little more formalized than a dialogue. For a dialogue imitates speaking extemporaneously while a letter is written and sent as a gift in some way.”

(223) Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ ἐπιστολικὸς χαρακτὴρ δεῖται ἰσχνότητος, καὶ περὶ αὐτοῦ λέξομεν. Ἀρτέμων μὲν οὖν ὁ τὰς Ἀριστοτέλους ἀναγράψας ἐπιστολάς φησιν, ὅτι δεῖ ἐν τῷ αὐτῷ τρόπῳ διάλογόν τε γράφειν καὶ ἐπιστολάς· εἶναι γὰρ τὴν ἐπιστολὴν οἷον τὸ ἕτερον μέρος τοῦ διαλόγου.

(224) καὶ λέγει μέν τι ἴσως, οὐ μὴν ἅπαν· δεῖ γὰρ ὑποκατεσκευάσθαι πως μᾶλλον τοῦ διαλόγου τὴν ἐπιστολήν· ὁ μὲν γὰρ μιμεῖται αὐτοσχεδιάζοντα, ἡ δὲ γράφεται καὶ δῶρον πέμπεται τρόπον τινά.

 

Image result for medieval manuscript epistle writing
Enter a caption