Fronto’s Writing Advice to Aurelius: One Thought Should Follow Through to the Next

Fronto Laudes Fumi et Pulveris [Ambr 249 Caesari suo Fronto. [139 a.d.]]

“Many of my readers may perhaps hate my subject from the title because it is impossible for anything serious to be made of smoke and dust. But you, thanks to your outstanding intelligence, will judge whether these words are wasted or put well.

The subject does, however, seem to ask for a few things to be written about the logic of its composition, since nothing written of this kind of thing noble enough in the Roman tongue exists except for what poets touch in comedies or farces. Anyone who tests himself at writing of this kind will select a mass of ideas and put them together closely, joining them cleverly, but without including many useless and doubled words and then make sure to end each sentence with clarity and skill.

In legal speeches, however, it goes differently because we often pay special attention to sentences ending harshly and artlessly. In this matter, we must labor differently so that nothing is left rude and out of place, instead making sure that everything is interconnected as in a robe with clear borders and ornate edges. Finally, just as the final verses in epigrams should have some kind of shine to them, a sentence should be ended with some kind of a clasp or brooch.

Pleasing the audience, however, should pursued among the first goals. For this kind of address is not composed for defense in a capital trial nor to advocate for the passing of a law, nor to exhort an army, nor to enrage a mass of people, but for delights and pleasure. Nevertheless, we must speeches we do about serious and wonderful things—the small matters must be compared and equaled to great ones. And, finally, the greatest virtue in this kind of speech is the conceit of seriousness. Stories of the gods or heroes should be interwoven where they fit. At he same time, lines of poetry which pertain applicable proverbs, and even clever fictions, as long as the fiction is added by some kind of clever argument.

The chief challenge, then, is to order the materials so that their presentation has a logical connection. This is what Plato faults Lysias for in the Phaedrus, that he has combined his thoughts so carelessly that the first one could be exchanged with the last without any kind of loss. We can only escape this danger if we organize our thoughts in categories so that we do not mix them in an indiscriminate and disordered way like those mixed dishes, but instead arrange it so that the preceding idea reaches into the next one and then shares its boundary, where the second thought begins where the first one has ended, and a sequence emerges in this way, so that we seem to step rather than jump along our way.”

Plerique legentium forsan rem de titulo contemnant, nihil <enim> serium , potuisse fieri de fumo et pulvere: tu pro tuo excellenti ingenio profecto existimabis lusa sit opera4ista an locata. 2. Sed res poscere videtur de ratione scribendi pauca praefari, quod nullum huiuscemodi scriptum Romana lingua extat satis nobile, nisi quod poetae in comoediis vel atellanis adtigerunt. Qui se eiusmodi rebus scribendis exercebit, crebras sententias conquiret, easque dense conlocabit et subtiliter coniunget, Ambr. neque verba multa geminata supervacanea | in-ferciet; tum omnem sententiam breviter et scite concludet. Aliter in orationibus iudiciariis, ubi sedulo curamus ut pleraeque sententiae durius interdum et incautius1finiantur. Sed contra istic laborandum est, ne quid inconcinnum et hiulcum relinquatur, quin omnia ut in tenui veste oris detexta et revimentis sint cincta. Postremo, ut novissimos in epigrammatis versus habere oportet aliquid luminis, sententia clavo aliquo vel fibula terminanda est.

In primis autem sectanda est suavitas. Namque hoc genus orationis non capitis defendendi nec suadendae legis nec exercitus hortandi nec inflammandae contionis scribitur, sed facetiarum et voluptatis.Ubique vero ut de re ampla et magnifica loquendum, parvaeque res magnis adsimilandae comparandaeque. Summa denique in hoc genere orationis virtus est adseveratio. Fabulae deum vel heroum tempestive inserendae; item versus congruenteset proverbia accommodata et non inficete conficta mendacia, dum id mendacium argumento aliquo lepido iuvetur.

Ambr 247 4. Cum primis autem difficile est argumenta ita disponere ut sit ordo eorum rite connexus. Quod Ambr.ille | Plato Lysiam culpat in Phaedro, sententiarum ordinem ab eo ita temere permixtum, ut sine ullo detrimento prima in novissimum locum transferantur, et novissima in primum, eam culpam ita devitabimus, si divisa generatim argumenta nectemus, non sparsa nec sine discrimine aggerata, ut ea quae per saturam feruntur, sed ut praecedens sententia in sequentem laciniam aliquam porrigat et oram praetendat; ubi prior sit finita sententia, inde ut sequens ordiatur; ita enim transgredi potius videmur quam transilire.

From Roman de la Rose

“The Last Sign of Nobility”: How to Flatter Your Favorite Classicists

Sidonius, Letters 7.2

“Most learned man, I believe that I might commit a sin against learning if I procrastinate at all in offering you praise for fending off the end of all literature. When it has already been buried, you are celebrated as its reviver, its agent, and its guardian. Throughout Gaul in this tempest of wars, Latin works have gained safe harbor because you are their teacher even as Latin arms have endured disaster.

For this reason our peers and posterity should unanimously and with enthusiasm claim you as a second Demosthenes, a second Cicero, here with statues—if it is allowed—and there with portraits because your teaching has so shaped them and trained them that, even though they remain surrounded by an unconquerable and still foreign people, they safeguard the signs of their ancient birthright. For as the signs of dignity—the ways in which every noble person used to be separated from the base—become more distant the only remaining sign of nobility after this will be a literary education.

But the advantages from your teaching demand thanks from me beyond others because I am trying to compose something which people in the future might read. For a crowd of competent readers will always come from your school and your lectures. Farewell.”

  1. Credidi me, vir peritissime, nefas in studia committere, si distulissem prosequi laudibus quod aboleri tu litteras distulisti, quarum quodammodo iam sepultarum suscitator fautor assertor concelebraris, teque per Gallias uno magistro sub hac tempestate bellorum Latina tenuerunt ora portum, cum pertulerint arma naufragium. 2. debent igitur vel aequaevi vel posteri nostri universatim ferventibus votis alterum te ut Demosthenen, alterum ut Tullium nunc statuis, si liceat, consecrare, nunc imaginibus, qui te docente formati institutique iam sinu in medio sic gentis invictae, quod tamen alienae, natalium1vetustorum signa retinebunt: nam iam remotis gradibus dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque summus quisque discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse. 3. nos vero ceteros supra doctrinae tuae beneficia constringunt, quibus aliquid scribere assuetis quodque venturi legere possint elaborantibus saltim de tua schola seu magisterio competens lectorum turba proveniet. vale.
High praise, coming from a Saint

Cicero Delayed Publishing a Book of Poetry Because the Acknowledgements Would Be Too Long

Cicero, Letters to Friends  30 Lentulus Spinther 1.9. 29

“I have also composed a three book poem On My Times which I ought to have sent you previously if I thought it right to publish it. For these books are truly an eternal testament of your efforts for me and my duty to you. But I was reluctant not because of those who might judge themselves wounded by it—I have done this rarely and gently—but because of those who had helped me, if I had named them at all I would have gone on for ever.

But you will still see these books if I can find anyone I can rightly trust to bring them to you. I will entrust this for your preservation. I pass to you for judgment this part of my life and my practice, however much I am able to accomplish in literature, in research and in our old pleasures, I send to you who have always loved these things.”

scripsi etiam versibus tris libros De temporibus meis, quos iam pridem ad te misissem si esse edendos putassem; sunt enim testes et erunt sempiterni meritorum erga me tuorum meaeque pietatis. sed quia verebar, non eos qui se laesos arbitrarentur (etenim id feci parce et molliter), sed eos quos erat infinitum bene de <me> meritos omnis nominare ∗ ∗ ∗quos tamen ipsos libros, si quem cui recte committam invenero, curabo ad te perferendos. atque istam quidem partem vitae consuetudinisque nostrae totam ad te defero; quantum litteris, quantum studiis, veteribus nostris delectationibus, consequi poterimus, id omne <ad> arbitrium tuum, qui haec semper amasti, libentissime conferemus.

 

Harley MS 4329, f 130r. 

Basil Goes Into Deep Guilt Over Late Correspondence

Basil, Letter 20

 

“For me, the intensity of the business I am now engaged in might give me some reason for a lack of correspondence. In addition, the smell I have contracted from excessive association with the idiotic mob makes me less at ease in addressing you sophisticates who will grow irritable and intolerant if you don’t hear anything worthy of your own wisdom.

 

But you, I guess, since you are readier to speak than all the Greeks I know, are accustomed to making your voice public on any pretext. And I think I know the most famous people in your ranks. There is no reason for your silence. And that is enough about that.”

 

Ἡμῖν μὲν γὰρ τὸ πυκνὸν τῆς ἀσχολίας τοῦτο ἐν ᾧ νῦν ἐσμὲν κἂν παραίτησιν ἐνέγκοι τυχὸν πρὸς τὴν ἔνδειαν τῶν γραμμάτων· καὶ τὸ οἱονεὶ ἐῤῥυπῶσθαι λοιπὸν τῇ κατακορεῖ συνηθείᾳ πρὸς ἰδιωτισμὸν ὄκνον εἰκότως ἐμποιεῖ προσφθέγγεσθαι ὑμᾶς τοὺς σοφιστάς, οἵ, εἰ μή τι ἄξιον τῆς ὑμετέρας αὐτῶν σοφίας ἀκούσεσθε, δυσχερανεῖτε καὶ οὐκ ἀνέξεσθε. σὲ δέ που τὸ ἐναντίον εἰκὸς ἐπὶ πάσης προφάσεως δημοσιεύειν σαυτοῦ τὴν φωνήν, ἐπιτήδειον ὄντα εἰπεῖν ὧν αὐτὸς οἶδα Ἑλλήνων. οἶδα γάρ, ὡς οἶμαι, τοὺς ὀνομαστοτάτους τῶν ἐν ὑμῖν. ὥστε οὐδεμία παραίτησις σιωπῶντι. καὶ ταῦτα μὲν εἰς τοσοῦτον.

 

Image result for medieval manuscript letter writing
Royal_ms_14_e_iii_f006v_detail

Souls Burning for Censure: Sallust Advises Caesar

Sallust, First Letter to Caesar 8-10

I have offered you as briefly as possible what things I think are necessary for our nation and your glory. It does not seem any worse to say a few things now about what I have accomplished here.

Most mortals possess—or pretend to possess—enough intelligence to make judgments. But, in truth, everyone’s soul burns to criticize the words and deeds of others, even though their mouth and tongue are not large and quick enough to produces the words contemplated in their hearts.

It causes me no grief to be subject to these men—no, it would hurt more to stay quiet. For whether you persist on this path or another one, I have spoken and offered help in a manly way. All that is left is to hope that the immortal gods smile on what you do and allow it to turn out well.

Quae rei publicae necessaria tibique gloriosa ratus sum, quam paucissimis apsolvi. Non peius videtur pauca nunc de facto meo disserere. Plerique mortales ad iudicandum satis ingenii habent aut simulant; verum enim ad reprehendunda aliena facta aut dicta ardet omnibus animus, vix satis apertum os aut lingua prompta videtur quae meditata pectore evolvat. Quibus me subiectum haud paenitet, magis reticuisse pigeret. Nam sive hac seu meliore alia via perges, a me quidem pro virili parte dictum et adiutum fuerit. Relicuum est optare uti quae tibi placuerint ea di immortales adprobent beneque evenire sinant.

From Wikipedia

Weekend Plans with Pliny

Pliny to his Friend Calpurnius Macer, (Letter 18)

“I’m doing well because you are! You have your wife, and you have your son. You enjoy the sea, the streams, the forest, the fields and your most charming home. I cannot doubt that it must be truly charming when it’s the place where a man stays who was already lucky before he became the luckiest!

I am hunting and studying in Tuscany, either taking turns between them or trying them at the same time. I am not able right now to tell you whether it is more difficult to catch something or write about it. Be well!”

C. Plinius Calpurnio Macro Suo S.
1Bene est mihi quia tibi bene est. Habes uxorem tecum, habes filium; frueris mari fontibus viridibus agro villa amoenissima. Neque enim dubito esse amoenissimam, in qua se composuerat homo felicior, 2ante quam felicissimus fieret. Ego in Tuscis et venor et studeo, quae interdum alternis, interdum simul facio; nec tamen adhuc possum pronuntiare, utrum sit difficilius capere aliquid an scribere. Vale.

Roman mosaic of men surrounding deer with nets
Hunting with Nets – Piazza Armerina, Sicily (ca. 300 AD)

How Does Learning Accents Help Your Soul?

Cicero to Atticus 31 May 45 (12.6)

“I now turn to Tyrannio. Do you really do this? Was this true? There without me? And this when I so many times did not go without you even though I had the ability. How will you make this up to me? There is one way, clearly, if you send me the book which I ask again that you should send  to me. Even if the book itself will not delight me any more than your admiration of it.

I adore the man who loves every kind of learning and I am truly happy that you cherish so refined a course of study. But this is completely you. For you are passionate to learn, the only thing which feeds the mind. But, I must ask, what impact does this ‘grave’ and ‘acute’ stuff have on the pursuit of the highest good?”

Venio ad Tyrannionem. ain tu? verum hoc fuit? sine me? at ego quotiens, cum essem otiosus, sine te tamen nolui! quo modo ergo hoc lues? uno scilicet, si mihi librum miseris; quod ut facias etiam atque etiam rogo. etsi me non magis ipse liber delectabit quam tua admiratio delectavit. amo enim πάντα φιλειδήμονα teque istam tam tenuem ϑεωρíαν tam valde admiratum esse gaudeo. etsi tua quidem sunt eius modi omnia. scire enim vis; quo uno animus alitur. sed, quaeso, quid ex ista acuta et gravi refertur ad τέλος?

 

Cicero seems to have his finger on a Senecan pulse here:

Seneca, De Brevitate Vitae 13

“This sickness used to just afflict the Greeks, to discover the number of oars Odysseus possessed, whether the Iliad was written before the Odyssey, whether the poems belong to the same author, and other matters like this which, if you keep them to yourself, cannot please your private mind; but if you publish them, you seem less learned than annoying.”

Graecorum iste morbus fuit quaerere, quem numerum Ulixes remigum habuisset, prior scripta esset Ilias an Odyssia, praeterea an eiusdem essent auctoris, alia deinceps huius notae, quae sive contineas, nihil tacitam conscientiam iuvant sive proferas, non doctior videaris sed molestior.

 

Seneca, Moral Epistle 108

“But some error comes thanks to our teachers who instruct us how to argue but not how to live; some error too comes from students, who bring themselves to teachers not for the nourishing of the soul, but the cultivation of our wit. Thus what was philosophy has been turned into philology.”

Sed aliquid praecipientium vitio peccatur, qui nos docent disputare, non vivere, aliquid discentium, qui propositum adferunt ad praeceptores suos non animum excolendi, sed ingenium. Itaque quae philosophia fuit, facta philologia est.

Burney_ms_108_f060v
Burney MS 108, f. 60v. (from this site)

Pliny Plans a Staycation

Pliny, Letters 3.1 to Calvisius Rufus

“I am incapable of recalling a time I spent as pleasantly as I just did when I went to see Spurinna—and, in fact, I cannot imagine anyone I would rather imitate more in my old age, should I be allowed to grow old. For no way of living is better designed than his. A well-planned life pleases me as much as the circuit of the stars. This is especially true when it comes to the old—for while a limited amount of chaos and excitement is not inappropriate for the young, a completely calm and ordered life is better for the elderly. Their public service is over and any aims for advancement is perverse at this point.

Spurinna insistently follows this rule and even in small things—minor if they did not happen daily—he follows a plan as if an orbiting body. He lies abed a bit every morning but then asks for his shoes in the second hour and takes a three-mile walk to exercise his mind no less than his body. If his friends are present, they have the most earnest conversations. If they are not there, he has a book read—something he also does at times when his friends are there if it will not annoy them too much. Then, once he sits down, the book is read again or, even better, the conversation continues. Then he climbs into his carriage and takes his wife—a model of her gender—or some friend—recently, me!—along with him.

How fine it is, how sweet a secret! How much of the past one finds there—what deeds and what heroes you hear of! What principles you absorb! He bows to his own modesty, however, and does not seem to give orders. After he has been driven seven miles or so, he walks another mile, and then returns to sit again or he goes back to his writing. For then he writes the most learned lyric lines in both Latin and Greek—they are amazingly sweet and impressive as well for their charm, humor, and grace which the taste of the one who writes them only increases.”

Nescio an ullum iucundius tempus exegerim, quam quo nuper apud Spurinnam fui, adeo quidem ut neminem magis in senectute, si modo senescere datum est, aemulari velim; nihil est enim illo vitae genere distinctius. Me autem ut certus siderum cursus ita vita hominum disposita delectat. Senum praesertim: nam iuvenes confusa adhuc quaedam et quasi turbata non indecent, senibus placida omnia et ordinata conveniunt, quibus industria sera turpis ambitio est.

Hanc regulam Spurinna constantissime servat; quin etiam parva haec—parva si non cotidie fiant—ordine quodam et velut orbe circumagit. Mane lectulo continetur, hora secunda calceos poscit, ambulat milia passuum tria nec minus animum quam corpus exercet. Si adsunt amici, honestissimi sermones explicantur; si non, liber legitur, interdum etiam praesentibus amicis, si tamen illi non gravantur. Deinde considit, et liber rursus aut sermo libro potior; mox vehiculum ascendit, adsumit uxorem singularis exempli vel aliquem amicorum, ut me  proxime. Quam pulchrum illud, quam dulce secretum! quantum ibi antiquitatis! quae facta, quos viros audias! quibus praeceptis imbuare! quamvis ille hoc temperamentum modestiae suae indixerit, ne  praecipere videatur. Peractis septem milibus passuum iterum ambulat mille, iterum residit vel se cubiculo ac stilo reddit. Scribit enim et quidem utraque lingua lyrica doctissima; mira illis dulcedo. mira suavitas, mira hilaritas, cuius gratiam cumulat sanctitas scribentis.

Image result for pliny the younger

Philosophers Need Life-Coaches

Cicero, Letter Fragments. Nepos to Cicero IIa

Nepos Cornelius also writes to the same Cicero thus: it is so far away from me thinking that philosophy is a teacher of life and the guardian of a happy life, that I do not believe that anyone needs teachers of living more than the many men who are dedicated to philosophical debate. I certainly see that a great number of those who rush into speeches about restraint and discipline in the classroom live amidst the desire for every kind of vice.”

Nepos quoque Cornelius ad eundem Ciceronem ita scribit: tantum abest ut ego magistram putem esse vitae philosophiam beataeque vitae perfectricem ut nullis magis existimem opus esse magistros vivendi quam plerisque qui in ea disputanda versantur. video enim magnam partem eorum qui in schola de pudore <et> continentia praecipiant argutissime eosdem in omnium libidinum cupiditatibus vivere. (Lactant. Div. inst. 3.5.10)

Image result for Cornelius Nepos

Presocratic Healthcare Plan: Everyone a Doctor, Everyone a Sage

A Letter to Hippocrates: Ps.-Hipp. Epist. 23 (9.392–93 Littré)

“Democritus writes to Hippocrates on the nature of human beings:

“Hippocrates, all people should know the art of medicine, since it it is noble and also advantageous for life and it is a special possession of those people who have deep experience in education and argumentation. I think that the pursuit of wisdom is the sibling and roommate of medicine since wisdom frees the soul of suffering, and medicine rids the body of illnesses.”

Δημόκριτος Ἱπποκράτει περὶ φύσιος ἀνθρώπου.

χρὴ πάντας ἀνθρώπους ἰητρικὴν τέχνην ἐπίστασθαι, ὦ Ἱππόκρατες, καλὸν γὰρ ἅμα καὶ ξυμφέρον ἐς τὸν βίον, τουτέων δὲ μάλιστα τοὺς παιδείας καὶ λόγων ἴδριας γεγενημένους. ἱστορίην σοφίης γὰρ δοκέω ἰητρικῆς ἀδελφὴν καὶ ξύνοικον· σοφίη μὲν γὰρ ψυχὴν ἀναρύεται παθέων, ἰητρικὴ δὲ νούσους σωμάτων ἀφαιρέεται [. . .].

Image from Wikipedia