An Absurd Etymology for Dithyramb

Scholia to Lykophron’s Alexandra, Introduction

“In addition to these, here are the characteristics of prominent poets, the lyric ones who sing their songs to a lyre and who may have a chorus of fifty men set up in a circle, those who also used to take a bull as a prize. These features are shared with the dithyrambic poets. The dithyrambic poets are in the habit of composing their fine hymns do Dionysus and they used to take tripods [as gifts?]. These poems are called dithyramboi thanks to the “two exit doors” of Dionysus, Semele’s stomach and Zeus’ thigh. “

καὶ ταῦτα μὲν τὰ γνωρίσματα τῶν καλουμένων κατ’ ἐξοχὴν ποιητῶν, λυρικῶν δὲ γνωρίσματα τὸ πρὸς λύραν τὰ τούτων ἄδεσθαι μέλη καὶ χορὸς ἑστὼς κυκλικῶς ἄνδρας ἔχων πεντήκοντα, οἵπερ καὶ δῶρον ταῦρον ἐλάμβανον.

καὶ διθυραμβικοῖς δὲ τοῦτο κοινόν. οἱ διθυραμβικοὶ δὲ τῶν λυρικῶν εἶχόν τι πλέον τὸ πρὸς τὸν Διόνυσον πολυστρόφους πλέκειν τοὺς ὕμνους καὶ τρίποδας ἐλάμβανον διὸ καὶ διθύραμβοι ἀπὸ τοῦ Διονύσου ἐλέγοντο τοῦ διὰ δύο θυρῶν βάντος, τῆς τε γαστρὸς τῆς Σεμέλης καὶ τοῦ μηροῦ τοῦ Διός.

If you didn’t get the joke, it is because di-thura-ba- [here, duo-thuron-bantos; “two-doors-walking”] presents the essential sounds of dithyramb.  Byzantine etymological text repeats the origin and explains it a bit, not without adding another on its own.

 

Etymologicum Magnum, s.v. dithyrambos

“Dithyrambos: Dionysus. It is an epithet of Dionysus because he was raised in a cave with two doors in Nussê. This is also the hymn named for the god and dedicated to him.  It comes from “coming through two doors”, the womb of his mother Semele and Zeus’ thigh—since he was born twice: once from his mother, and once from Zeus’ thigh. This is how he exited the ‘door’ twice.”

Διθύραμβος: ῾Ο Διόνυσος. ᾿Επίθετόν ἐστι τοῦ Διονύσου, ὅτι ἐν διθύρῳ ἄντρῳ τῆς Νύσσης ἐτράφη· καὶ ὁμωνύμως τῷ θεῷ ὁ εἰς αὐτὸν ὕμνος. ῍Η ἀπὸ τοῦ δύο θύρας βαίνειν, τήν τε κοιλίαν τῆς μητρὸς Σεμέλης, καὶ τὸν μηρὸν τοῦ Διός· ἀπὸ τοῦ δεύτερον τετέχθαι, ἀπό τε τῆς μητρὸς, καὶ ἀπὸ τοῦ μηροῦ τοῦ Διός· ἵν’ ᾖ ὁ δὶς θύραζε βεβηκώς.

Dionysusbirth
Birth 2/2. The first was from Semele…

Joy (of) Division

Isidore of Seville, Etymologies 9.1.4:

The Greek language however is considered the most renowned among the languages of the earth. For it is more sonorous than Latin and all other tongues, and it may properly be divided into five parts. The first is Koinu, that is mixed or common, which all people use. The second is Attic, that is the Athenian, which all of the authors of Greece used. Third is Doric, which the Egyptians and the Syrians have. The fourth is Ionic, and the fifth Aeolic, which they said people spoke in the Aeolic manner. There are certain distinctions in the respect of this type of Greek language, for thus is their speech divided.

Some say that there were four Latin languages, that is the Original, the Latin, the Roman, and the Mixed. The Original, which the most ancient people of Italy used under Ianus and Saturnus, is disordered as in the songs of the Salii. The Latin, which the Etruscans and everyone else in Latium used under Latinus and the kings is the language in which the Twelve Tables were written. The Roman began after the expulsion of the kings, from which Naevius, Plautus, Ennius, and Vergil, as well as the orators Gracchus, Cato, Cicero, and some others poured forth. The Mixed is what broke forth after the extension of the bounds of empire along with new customs and people into the Roman state, corrupting the integrity of the word through solecism and barbarism.

Graeca autem lingua inter ceteras gentium clarior habetur. Est enim et Latinis et omnibus linguis sonantior: cuius varietas in quinque partibus discernitur. Quarum prima dicitur KOINU, id est mixta, sive communis quam omnes utuntur. Secunda Attica, videlicet Atheniensis, qua usi sunt omnes Graeciae auctores. Tertia Dorica, quam habent Aegyptii et Syri. Quarta Ionica, quinta Aeolica, quas AIOLISTI locutos dixerunt. Et sunt in observatione Graecae linguae eiusmodi certa discrimina; sermo enim eorum ita est dispertitus. [6] Latinas autem linguas quattuor esse quidam dixerunt, id est Priscam, Latinam, Romanam, Mixtam. Prisca est, quam vetustissimi Italiae sub Iano et Saturno sunt usi, incondita, ut se habent carmina Saliorum. Latina, quam sub Latino et regibus Tusci et ceteri in Latio sunt locuti, ex qua fuerunt duodecim tabulae scriptae. [7] Romana, quae post reges exactos a populo Romano coepta est, qua Naevius, Plautus, Ennius, Vergilius poetae, et ex oratoribus Gracchus et Cato et Cicero vel ceteri effuderunt. Mixta, quae post imperium latius promotum simul cum moribus et hominibus in Romanam civitatem inrupit, integritatem verbi per soloecismos et barbarismos corrumpens.

Sacred Languages

Isidore of Seville, Etymologies 9.1:

The diversity of languages arose in the construction of the tower after the flood. Before the arrogance of that tower divided human society into diverse sounds and significations, there was one language of all peoples, which was called Hebrew. The Patriarchs and the Prophets used it not only in their sermons, but also in their sacred letters. But at the beginning, there were as many languages as there were peoples, and then more peoples than there were languages, because many different groups of people arose from one language.

Languages are so called in this place from the words which are made by the tongue (per linguam), by that sort of locution in which that which makes something is named by the thing which is made; thus ‘mouth’ is often used for words, just as ‘hands’ for letters.

There are three sacred languages: Hebrew, Greek, and Latin, which are the most outstanding in the entire world. For in these three languages, the case of the Lord was written upon the cross by Pontius Pilate. For this reason, and on account of the obscurity of Sacred Scriptures, the understanding of these three languages is necessary so that you may reference one of the others if an expression in one of the languages presents some doubt to your mind about the meaning of a word or its interpretation.

Linguarum diversitas exorta est in aedificatione turris post diluvium. Nam priusquam superbia turris illius in diversos signorum sonos humanam divideret societatem, una omnium nationum lingua fuit, quae Hebrae vocatur; quam Patriarchae et Prophetae usi sunt non solum in sermonibus suis, verum etiam in litteris sacris. Initio autem quot gentes, tot linguae fuerunt, deinde plures gentes quam linguae; quia ex una lingua multae sunt gentes exortae.

Linguae autem dictae in hoc loco pro verbis quae per linguam fiunt, genere locutionis illo quo is qui efficit per id quod efficitur nominatur; sicut os dici solet pro verbis, sicut manus pro litteris.

Tres sunt autem linguae sacrae: Hebraea, Graeca, Latina, quae toto orbe maxime excellunt. His enim tribus linguis super crucem Domini a Pilato fuit causa eius scripta. Vnde et propter obscuritatem sanctarum Scripturarum harum trium linguarum cognitio necessaria est, ut ad alteram recurratur dum siquam dubitationem nominis vel interpretationis sermo unius linguae adtulerit.

Poisoned Arrows and an Etymology for Toxic

Aristotle, On Marvellous things heard, 86 [=837a]

“People claim that among the Celts there is a drug which they call the “arrow” [toxikon]. They report that it induces so quick a death that the Celts’ hunters, whenever they have shot a deer or some other animal, rush ahead to cut off its flesh before it is penetrated completely by the drug both for the sake of using the meat and so that the animal might not rot.

They also claim that the oak tree’s bark has been found to be an antidote for the poison. But others claim that there is a leaf which that call “raven’s leaf” because they have seen ravens, once they taste the poison mentioned before and start to feel the drug’s effect, rush to this leaf and stop their suffering by eating it.”

Φασὶ δὲ παρὰ τοῖς Κελτοῖς φάρμακον ὑπάρχειν τὸ καλούμενον ὑπ᾿ αὐτῶν τοξικόν· ὃ λέγουσιν οὕτω ταχεῖαν ποιεῖν τὴν φθορὰν ὥστε τῶν Κελτῶν τοὺς κυνηγοῦντας, ὅταν ἔλαφον ἢ ἄλλο τι ζῷον τοξεύσωσιν, ἐπιτρέχοντας ἐκ σπουδῆς ἐκτέμνειν τῆς σαρκὸς τὸ τετρωμένον πρὸ τοῦ τὸ φάρμακον διαδῦναι, ἅμα μὲν τῆς προσφορᾶς ἕνεκα, ἅμα δὲ ὅπως μὴ σαπῇ τὸ ζῷον. εὑρῆσθαι δὲ τούτῳ λέγουσιν ἀντιφάρμακον τὸν τῆς δρυὸς φλοιόν· οἱ δ᾿ ἕτερόν τι φύλλον, ὃ καλοῦσι κοράκιον διὰ τὸ κατανοηθῆναι ὑπ᾿ αὐτῶν κόρακα, γευσάμενον τοῦ φαρμάκου καὶ κακῶς διατιθέμενον, ἐπὶ τὸ φύλλον ὁρμήσαντα τοῦτο καὶ καταπιόντα παύσασθαι τῆς ἀλγηδόνος.

Toxic Dictionary
OED is missing this etymology

This comes from the Greek nominal root for bow:

toxos

We could also just do this:

 

“Oh,
The taste of your lips
I’m on a ride
You’re toxic I’m slippin’ under
With a taste of a poison paradise
I’m addicted to you
Don’t you know that you’re toxic?
And I love what you do
Don’t you know that you’re toxic?”

Was Nausikaa a “Ship-Burner”? Speaking Names and Etymology

In honor of the Odyssey Round the World, a re-post

In a post, Palaiophron talks about seeing me lecture and kindly does not make it clear that when a student first asked me for the etymology of Nausikaa, I was flabbergasted and admitted it. The context was a discussion of the names Nausithoos (“swift-in-ships”) and Nausinoos (“ship-minded”) in the Homeric and Hesiodic traditions. Why wouldn’t I think that the offering of two etymologies might prompt an audience member to wonder about a third, when I mentioned the name as a parallel?

The embarrassing truth is that for some unknown reason I had never really thought about the meaning of the name Nausikaa. So, on the spot, I suggested Ναυσι+ καίω for something like “ship-burner”. Palaiophron rightly reacted that this would be preposterous for the narrative of the Odyssey and eventually dug up the records of the ancients who tied the name to either a form of καίνυμι (to excel, or surpass) or from κοσμέω (to arrange, adorn).

So, he cites Pseudo-Zonaras, in his Lexicon, writes: “Nausikaa. Excelling in ships.” (Ναυσικάα. ταῖς ναυσὶ κεκασμένη) confirmed by Etymologicum Magnum which adds Nausikaa: “Excelling (that is, honored [or, an ornament to?]). Ναυσικάα: Κεκασμένη (ὅ ἐστι κεκοσμημένη). Kallierges repeats this (598.28): Ναυσικάα: Κεκασμένη (ὅ ἐστι κεκοσμημένη) ταῖς ναυσί.

Continue reading “Was Nausikaa a “Ship-Burner”? Speaking Names and Etymology”

Greek Nostos and English Nostalgia

A re-post in honor of Odyssey Round the World

Someone asked me to put together a post on nostos. Here’s what I got. I am happy to add anything someone else can find. This is far from exhaustive.

The Greek noun nostos (“homecoming”) is mostly reconstructed as a reflex of a verbal root neomai (“to come or go”) but its semantic range drifts to include ideas of salvation and rescue.

From Beekes’ Etymological Dictionary of Ancient Greek (2010)

nostos beeks

In early Greek poetry, nostos is a song that is about homecoming. On this, see Nagy 1999 [1997], 97; Murnaghan 2002, 147. Douglas Frame (1978) argues that it also means “return to light and life” whereas Anna Bonifazi adds “salvation not death”. For more on the nostoi as a tradition, see the discussion and bibliography in Barker and Christensen 2015. Gregory Nagy surveys the meaning of the term nostos in the Odyssey as return and a song of homecoming in his Ancient Greek Hero in 24 Hours.

In later Greek, the term retained much of this meaning but, as I will show below, it can also mean “sweetness”. The thematic and proverbial power of the poetic tradition seems to have kept this specialized meaning as primary as the language developed.

From E.A. Sophocles “Dictionary of Byzantine Greek”

nostos med

Our English word nostalgia comes from a post-classical Latin compound which has deep resonance with Greek epic, especially Odysseus. Odysseus has thematic associations with algea (neuter plural for algos, “grief, pain”). Our modern meaning of “acute longing for familiar surroundings” or “sentimental longing for a period of the past (OED online)” may draw on ancient poetic associations. A nostos is a return to the home, which is symbolically a return to the past. Ultimately, it is partly a futile wish because neither home nor person (neither the past, nor the rememberer) remain the same.

Nostalgia was originally coined by Johannes Hofer in 1688 for a pathological mental disorder, a type of mania that involved longing for the past. Some modern psychological studies still examine the phenomenon. It has been described as both parafunctional in undermining a sense of well-being and rootedness in the future (Verplanken 2012) and as a useful resource of memory which can help reinforce identity against existential threats (Routledge et al 2012 and Sedikedis and Wildschut 2016).

The ancient etymological dictionaries pretty much provide the same information as the Byzantine Suda:

Suda, Nu 500

“Nostos: The return to home. From the sweetness of a homeland. Or it comes from the giving of flavor. But also “the poets who sang the songs of Return follow Homer to the extent they are capable. It seems that not only one poet composed and wrote the homecoming of the Achaeans, but some others did too.

Νόστος: ἡ οἴκαδε ἐπάνοδος. παρὰ τὸ τῆς πατρίδος ἡδύ.

ἢ ἡ ἀνάδοσις τῆς γεύσεως. καὶ οἱ ποιηταὶ δὲ οἱ τοὺς Νόστους ὑμνήσαντες ἕπονται τῷ ῾Ομήρῳ ἐς ὅσον εἰσὶ δυνατοί. φαίνεται ὅτι οὐ μόνος εἷς εὑρισκόμενος ἔγραψε νόστον ᾿Αχαιῶν, ἀλλὰ καί τινες ἕτεροι.

Nu 501

“Homecoming: in regular use it is “sweetness”, applied to edibles. This comes from the [sweetness] of returning and coming back again home. From the sweetness of your homeland, for nothing is sweeter than your fatherland, according to Homer. From nostos in customary use we also have nostimon, which can mean “pleasant”, “sweet”. And there is a certain god, Eunostos, a divinity of the mill. The poetic term nostos comes from neô [to go], in, for example “now I am not going home.” This means “I do not return” [epanerkhomai]. There is also the form nostô, which provides the compounds palinostô, and aponostô.”

Νόστος: παρὰ τῇ συνηθείᾳ ὁ γλυκασμός, ἐπὶ τῶν ἐδεσμάτων. ὡς ἀπὸ τῆςοἴκαδε ἀνακομιδῆς καὶ ἀναστροφῆς· παρὰ τὸ τῆς πατρίδος γλυκύ. οὐδὲν γὰρ γλύκιον ἧς πατρίδος, καθ’ ῞Ομηρον. ἐκ δὲ τοῦ κατὰ τὴν συνήθειαν νόστου καὶ νόστιμον, τὸ ἡδύ. καὶ Εὔνοστος, θεός τις, φασίν, ἐπιμύλιος. ὁ δὲ ποιητικὸς  νόστος παρὰ τὸ νέω γίνεται. οἷον, νῦν δ’ ἐπεὶ οὐ νέομαι γε. ἤγουν οὐκ ἐπανέρχομαι. ἔστι δὲ καὶ ῥῆμα νοστῶ, οὗ σύνθετα παλινοστῶ καὶ ἀπονοστῶ

 

Some things cited in this post:

Barker, Elton T. E. and Christensen, Joel P. 2015. “Odysseus’s Nostos and the Odyssey’s Nostoi,” in G. Scafoglio, Studies on the Epic Cycle. Rome. 85–110.

Bonifazi, A. 2009. “Inquiring into nostos and its cognates.” American Journal of Philology 130: 481–510.

Frame, Douglas. 1978. The Myth of Return in Early Greek Epic. New Haven.

Murnaghan, Sheila. 2002. “The Trials of Telemachus: Who Was the Odyssey Meant for?” Arethusa 35: 133–153.

Nagy, Gregory. 1979. The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore.

Routledge, Clay, Wildschut Tim, Sedikides, Constantine, Juhl, Jacob, , and  Arndt, Jamie. 2012”The power of the past: Nostalgia as a meaning-making resource.” Memory, 1-9.

Sedikides, Constantine and Wildschut, Tim. 2016. ”Nostalgia: A Bittersweet Emotion that Confers Psychological Health Benefits.” The Wiley Handbook of Positive Clinical  Psychology, 126–136.

Verplanken, Bas. 2012. “When bittersweet turns sour: Adverse effects of nostalgia on habitual worriers.” European Journal of Social Psychology, 42, 285–289.

“A Man Marries, a Woman Gets Married”

Or, how philology is not apolitical….

An Anonymous Grammarian, De Adfinium Vocabulorum Differentia (“On Similar but different words”) 120

“Marrying [gêmai] is different from ‘getting married’ [gêmasthai] in that a man marries but a woman gets married. Homer has made the difference between them clear when he said of getting married:  “once she [Epikastê] got married to her own son; and he married her / after killing his father.”

And Anakreon [demonstrates the distinction] when he mocks someone for being effeminate: “and the bedroom in which that guy didn’t marry but got married instead.”

Aeschylus too in his Amumône writes: “it is your fate to be married but it is mine to marry.”

γῆμαι τοῦ γήμασθαι διαφέρει, ὅτι γαμεῖ μὲν ὁ ἀνήρ, γαμεῖται δὲ ἡ γυνή. καὶ ῞Ομηρος τὴν διαφορὰν τετήρηκεν αὐτῶν, ἐπὶ τοῦ γήμασθαι εἰπών (λ 273 sq.)

     ‘γημαμένη ᾧ υἱῷ· ὁ δ’ ὃν πατέρ’ ἐξεναρίξας

    γῆμε’,

καὶ ᾿Ανακρέων (P.M.G. 424 Page = fr. 87 D.2) διασύρων τινὰ ἐπὶ θηλύτητι

     ‘καὶ †θαλάμοις† ἐν ᾧ κεῖνος οὐκ ἔγημεν ἀλλ’ ἐγήματο’,

καὶ Αἰσχύλος (fr. 131 Mette = fr. 13 N.2) ἐν ᾿Αμυμώνῃ

     ‘σοὶ μὲν γὰρ γαμεῖσθαι μόρσιμον, γαμεῖν δ᾿ ἐμοί

The distinction between gêmai [or gamein] and gêmasthai [gameisthai] is an important example of Greek active versus mediopassive voice. The active here means “to take a spouse”; while the mediopassive form [according to LSJ] means to “offer to have your child made a spouse” or, “to give oneself in marriage”. This is also a good example of how gendered difference in agency and personhood is structured into basic linguistic distinctions.

As I teach my students, the middle voice is often about indirect agency* (when the agent of an action is not the same as the grammatical subject of the sentence). So, with the verb luô, it means in the active “I release” and in the passive “I am released” but in the middle “ransom”, because in the background is the idea that “x arranges for y to release z”. (And this is a pretty ancient meaning: Chryses appears to the Achaeans in book 1 of the Iliad “for the purpose of ransoming his daughter” [λυσόμενός τε θύγατρα]).

In two examples cited by the anonymous grammarian above words are morphologically middle (γημαμένη and ἐγήματο are aorists, one of the two tenses that has distinct middle and passive morphology in Greek), but the semantics of the words seem less middle than passive to me. At the very least, we have Epikaste “[allowing herself] to be married” in the Homeric example. Anacreon’s joke emasculates the target by taking agency away from him and Aeschylus attests to a similar distinction in the fragment. But the point to take away is that it would be striking in ancient Greece to say that a woman marries someone else as an active agent.

*Often, but not always! The middle voice can be causative, alternate with the active for transitive/intransitive meanings, be quasi-reflexive, or just downright weird (‘idiomatic’!).

Here’s part of the LSJ Entry:

gameo lsj

Here’s Beekes on the root:

gameo beekes

Fateful Etymology

Giovanni Boccaccio, Genealogy of the Pagan Gods (1.5):

“Proper names have already been discussed, so we must speak now of common names. Cicero calls the Fates the Parcae, through antiphrasis as I believe, because they would spare (parcant) no one. They admit no exceptions for any persons, and God alone is able to change their power and order. The name Fatum or Fata is, however, derived from the verb for fari [=to speak], as if the people who imposed the name on them wished to indicate that what they do is irrevocable, as if spoken or preordained by God. We can see this readily enough in the words of Boethius, and even Augustine seems to agree in his City of God. But he holds back from using the word itself, advising us that if anyone should wish to call the will or power of God by the name of Fate, they should hold their opinion and bridle their tongue.”

Marco Bigio, The Three Parcae (1550)

De nominibus propriis predictum est, de appellativis dicendum. Vocat igitur has Tullius Parcas, ut reor per antiphrasin, quia nemini parcant; nulla enim apud eas est acceptio personarum, solus deus potest pervertere earum vires et ordinem. Fatum autem aut Fata a for faris tractum nomen est, quasi velint, qui id imposuere nomen, quod ab eis agitur a deo quasi irrevocabile dictum sit seu previsum, ut per verba Boetii satis assumitur, et etiam sentire videtur Augustinus, ubi De civitate dei. Sed abhorret ipse vocabulum admonens, ut si quisquam voluntatem dei seu potestatem nomine Fati appellet, sententiam teneat, linguam coerceat.

Dr. False Etymology

Varro, de Lingua Latina 6.7:

“If I, knowing a thing, say it (dico) to someone who does not know it and impart to them what they were previously ignorant of, you may see the derivation of the verb ‘teach’ (doceo). This is either because we speak (dicimus) when we teach (docemus), or because those who are taught (docentur) are being led into (inducuntur) that which they are being taught. From the fact that one knows how to lead, one is a leader (dux aut ductor); and the word doctor is one who leads students in such a way that he teaches (doceat) them. From leading (ducendo) comes teaching (docere) and from discipline (disciplina) comes learning (discere), with a few letters changed. From the same principle we have documents (documenta), which are examples spoken for the sake of teaching (docendi).”

Image result for weasel teaching manuscript

Si dico quid sciens nescienti, quod ei quod ignoravit trado, hinc doceo declinatum vel quod cum docemus dicimus vel quod qui docentur inducuntur in id quod docentur. Ab eo quod scit ducere qui est dux aut ductor; hinc doctor qui ita inducit, ut doceat. Ab ducendo docere disciplina discere litteris commutatis paucis. Ab eodem principio documenta, quae exempla docendi causa dicuntur.

Adventures in Preposterous Etymology

Plato, Cratylus 397d:

“It seems to me that the earliest people in Greece had a notion of only those gods whom the majority of barbarians now recognize: the Sun, the Earth, the Stars, and the Sky. Now, because they noticed that these things were always moving in a circle and ‘running’ (theonta), they called them gods (theous) from the nature of that running (thein). Later, once they came to acknowledge the existence of other gods, they continued to use the same word, ‘gods’ for them as well.”

φαίνονταί μοι οἱ πρῶτοι τῶν ἀνθρώπων τῶν περὶ τὴν ῾Ελλάδα τούτους μόνους
[τοὺς θεοὺς] ἡγεῖσθαι οὕσπερ νῦν πολλοὶ τῶν βαρβάρων,
ἥλιον καὶ σελήνην καὶ γῆν καὶ ἄστρα καὶ οὐρανόν• ἅτε οὖν
αὐτὰ ὁρῶντες πάντα ἀεὶ ἰόντα δρόμῳ καὶ θέοντα, ἀπὸ ταύτης
τῆς φύσεως τῆς τοῦ θεῖν “θεοὺς” αὐτοὺς ἐπονομάσαι• ὕστε-
ρον δὲ κατανοοῦντες τοὺς ἄλλους πάντας ἤδη τούτῳ τῷ ὀνό-
ματι προσαγορεύειν.