ΕΥ ΓΕ ΒΟΥΜΕΡ: Further Adventures in Sketchy Papyrology

P. Dorchester 19.11.6 Verso [2.5 by 3 Centimeters; Paper]

Recto is a receipt which seems to be for Domitian’s hair tonic. The provenance of the fragment is unknown. It was procured in South Quincy in exchange for a Dunkin’ Donuts gift certificate. Clearly written in the center are three words in a juvenile script:

…] εὖ γε, Βοῦμερ [..

…] ok, Boomer (?) […

The top and bottom are severely burnt. The word in the vocative seems to be a chrononym which likely declines following third declension kinship names.

Βούμηρ           Βουμέρες

Βουμρός          Βουμέρων

Βουμρί            Βουμράσι(ν)

Βουμέρα         Βουμέρας

 

Ok, this is not an image of the item described above

Leave a Reply